รู้จักกับถังบำบัดน้ำเสียแต่ละประเภทรวมไปถึงหลักการทำงานและข้อแตกต่างของถังบำบัดน้ำเสียเพื่อที่จะได้เลือกนำไปใช้ให้เหมาะกับถานที่

ทำความรู้จักถังบำบัดน้ำเสีย หรือถังแซท พร้อมกับประสิทธิภาพในการใช้งานของถังบำบัดน้ำเสียแต่ละประเภท เพื่อเลือกนำไปใช้ได้ตรงตามลักษณะงาน

การบำบัดน้ำเสียมี 2 แบบคือ แบบเติมอากาศ และแบบไร้อากาศ ซึ่งระบบบำบัดแบบเติมอากาศจะบำบัดน้ำได้ดีกว่า และยังไม่มีมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม