ระบบบำบัดน้ำเสีย Micro Bubble Dissolved Air Flotation (MBDAF) มีส่วนช่วยลดปัญหาการใช้น้ำจากธรรมชาติ ปัญหาการใช้น้ำในช่วงภัยแล้ง และลดการสูญเสียน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งระบบ MBDAF ได้ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งจากกรมควบคุมมลพิษ และผ่านมาตรฐานการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่จาก U.S. Environmental Protection Agency (U.S.EPA) ทั้งนี้ระบบ MBDAF สามารถกำจัดไขมันและน้ำมันได้ประมาณ 90% ในรูปแบบขอเหลวและมีการบีบอัดให้เป็นก้อนไขมัน กำจัดของแข็งแขวนลอยได้ประมาณ 70% ลดค่า BOD และ COD ได้ประมาณ 50% และมีการเพิ่มออกซิเจนในน้ำน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดของจุลินทรีย์ อีกทั้งมีการติดตั้งระบบ 4G Monitoring เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตรวจสอบการทำงาน และควบคุมการทำงานอย่างอัตโนมัติด้วยระบบ Smart Water Treatment System เมื่อผ่านการบำบัดด้วยระบบ MBDAF แล้ว จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประเภทเติมอากาศ ระบบกรอง และเข้าสู่การฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซน

ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซน มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียประมาณ 20-50% สามารถลดสี กลิ่น ฆ่าเชื้อโรคได้สูงกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่า โดยไม่มีสิ่งตกค้าง ไม่มีสาร Trihalomethanes (THMs) ซึ่งก่อให้เกิดโรคมะะเร็ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อยในการควบคุม ได้แก่ 1.การควบคุมน้ำทิ้งจากอาคาร 2.การควบคุมน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และ 3.การควบคุมน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

กฎหมายการบำบัดน้ำเสีย

  1. มาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ กล่าวคือ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย รายงานสรุปผลการบำบัดน้ำเสียต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งการรายงานสถิติต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
  2. มาตรา 104 ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  3. มาตรา 106 ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ไม่จัดเก็บข้อมูลสถิติหรือรายงานตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  4. มาตรา 107 ผู้ควบคุม รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย บันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปั๊มบ้านบอกต่อ! กับเกร็ดความรู้เรื่องปั๊มน้ำ และสารพัดวิธีแก้ปัญหาจุกจิกภายในบ้าน เรามีคำตอบให้คุณได้ทุกวัน
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 15 วัน) (งานติดตั้ง 90 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดนักขัตฤกษ์