หลักการทำงานของปั๊มน้ำอัตโนมัติจะมีสองหลักการใหญ่ๆ คือแบบแรงดันคง หรือทรงกระบอก และแบบแรงดันคงที่ หรือทรงเหลี่ยม โดยทั่วไปจะถูกควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะและการออกแบบมาเพื่อประหยัดน้ำและการจัดการแรงดัน ช่วยป้องกันความล่าช้า ลดการสั่นสะเทือน และช่วยให้ควบคุมการจ่ายน้ำได้อย่างแม่นยำ

วิธีการเลือกเครื่องปั๊มน้ำ ควรคำนึงถึงความเหมาะสม จำนวนสมาชิก พื้นใช้สอยและขนาดที่พักอาศัย นอกจากนี้ คุณสมบัติที่ควรคำนึงถึงขณะเลือกซื้อ คือ กำลังวัตต์ของปั๊มน้ำ วัสดุของตัวถังปั๊มน้ำ ฟังก์ชันในการทำงาน

ปั๊มน้ำ มีหน้าที่ในการจ่ายน้ำเข้าและสูบน้ำออกจากสถานที่ที่ต้องการ ดังนั้น เมื่อปั๊มน้ำมีประโยชน์ขนาดนี้ เราก็ควรหมั่นทำความสะอาดปั๊มให้พร้อมต่อการใช้งานเสมอ

หน้าที่การทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำ จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มแรงดันน้ำให้สามารถส่งน้ำไปยังจุดจ่ายน้ำตามที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน ทำให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานน้ำมากยิ่งขึ้น

การเลือกปั๊มน้ำที่ดี ยี่ห้อที่ได้มาตราฐาน นอกจากลดปัญหาจุกจิกแล้ว ยังช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และมีปริมาณน้ำที่แรงมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับความเงียบในการใช้น้ำที่ดีกว่า

ปั๊มน้ำอัตโนมัติระบบอินเวอร์เตอร์ของฮิตาชิ แตกต่างจากปั๊มทั่วไปอยู่ 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ การประหยัดไฟฟ้า และประสบการณ์ใหม่ในการใช้น้ำที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

ปั๊มน้ำเทอร์ไบน์ เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัตินวัตกรรมล่าสุดจากฮิตาชิ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำสูงสุดถึง 90 ลิตรต่อนาที การทำงานที่เงียบที่สุด ทำให้แรงดันน้ำคงที่สม่ำเสมอ