ถังเก็บน้ำหรือถังพักน้ำที่เราใช้งานจะอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุและวิธีการดูแล หากไม่อยากซื้อถังน้ำใหม่บ่อยๆ และเสี่ยงอันตรายบริโภคน้ำที่ไม่มีคุณภาพต้องมาดูวิธีการยืดอายุการใช้งานถังเก็บน้ำตามบทความนี้

หลายๆคนประสบปัญหาน้ำประปาไหลเบา หรือไม่ไหลเลย อยากจะติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อให้น้ำแรงขึ้นแต่ไม่อยากติดตั้งถังเก็บน้ำควบคู่ นอกจากน้ำจะไม่แรงขึ้นแล้วยังเปลืองไฟไปโดยเสียเปล่า เพราะอะไรมาดูกัน

แทงค์น้ำมีหน้าที่สำรองน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน การเลือกแทงค์น้ำที่มีความเหมาะสมกับบ้านจึงมีความสำคัญมาก ต้องคำนึงถึงปัจจัยอย่าง ๆ อย่าง เพื่อให้น้ำเพียงพอและเหมาะสมกับพื้นที่

ประสบปัญหาแทงค์น้ำไม่เพียงพอกับการใช้งาน แนะนำเทคนิคดี ๆ เพิ่มความจุโดยไม่ต้องทิ้งถังสำรองน้ำใบเก่า แถมประหยัดเงินอีกด้วย

การเลือกใช้ถังเก็บน้ำแบบไหนดี ควรจะต้องเริ่มจากเลือกตามขนาดพื้นที่การใช้งาน และความเป็นระเบียบสวยงาม ซึ่งการติดตั้งถังเก็บน้ำแต่ละแบบจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

ปัญหาที่พบได้บ่อยจากการใช้ถังเก็บน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน หากเปลี่ยนมาใช้ถัง DOS จะหมดปัญหาเรื่องกลิ่นและตะไคร่น้ำได้เป็นอย่างดี

ถังเก็บน้ำ DOS เป็นถังที่ผ่านการผลิตที่มีการรับรองมาตรฐาน ด้วยวัสดุการผลิตที่มีคุณภาพ ที่สามารถจะป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำลดปัญหาเรื่องกลิ่นได้