ใครกำลังประสบปัญหาปั๊มน้ำทำงานเองหรือติดๆดับๆ สำหรับบ้านที่มีอยู่อาศัยมานานมักมีสาเหตุมาจากมีการรั่วซึมของระบบน้ำภายในบ้าน แนะนำให้รีบแก้ไขก่อนจะเกิดความเสียหายมากขึ้น

ปั๊มน้ำทำงานเอง โดยที่ไม่มีการเปิดน้ำใช้ สามารถจะตรวจสอบได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ เพียงสังเกตตามจุดจ่ายน้ำต่าง ๆ ปิดสนิทไหม และมีน้ำรั่วตามท่อต่าง ๆ หรือไม่

บางครั้งปั๊มน้ำทำงานเกินขีดจำกัดที่ปั๊มน้ำจะยอมรับได้ เพราะการเปิดใช้งานปั๊มน้ำนานเกินไปจะทำให้มอเตอร์ปั๊มร้อน และอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวมอเตอร์เองได้

เราสามารถทำได้โดยการสังเกตที่ตัวของปั๊มน้ำ หรือ สังเกตตามจุดที่มีการต่อท่อต่าง ๆ และสังเกตจากจุดจ่ายน้ำสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในบ้านว่ามีการรั่วซึมของน้ำประปาออกมาหรือไม่