บางครั้งปั๊มน้ำทำงานเกินขีดจำกัดที่ปั๊มน้ำจะยอมรับได้ เพราะการเปิดใช้งานปั๊มน้ำนานเกินไปจะทำให้มอเตอร์ปั๊มร้อน และอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวมอเตอร์เองได้

เราสามารถทำได้โดยการสังเกตที่ตัวของปั๊มน้ำ หรือ สังเกตตามจุดที่มีการต่อท่อต่าง ๆ และสังเกตจากจุดจ่ายน้ำสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในบ้านว่ามีการรั่วซึมของน้ำประปาออกมาหรือไม่