เราสามารถทำได้โดยการสังเกตที่ตัวของปั๊มน้ำ หรือ สังเกตตามจุดที่มีการต่อท่อต่าง ๆ และสังเกตจากจุดจ่ายน้ำสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในบ้านว่ามีการรั่วซึมของน้ำประปาออกมาหรือไม่