ท่อน้ำร้อน คือ ท่อส่งน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิใช้งานไม่น้อยกว่า 95 องศาเซลเซียส โดยลำเลียงไปยังอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนต่างๆ ที่ใช้ในสถานประกอบกิจการหรือครัวเรือน โดยมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

สำหรับใครที่ต้องการเดินระบบน้ำประปา ไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นหรือน้ำร้อน แนะนำให้ท่อ PPR เพราะสามารถใช้ได้ทั้งน้ำเย็น น้ำร้อน มีความแข็งแรง ทนทาน และอายุการใช้งานยาวนานถึง 50 ปีเลยทีเดียว

ท่อที่เหมาะสมต่อการส่งน้ำร้อนคือ ท่อ PPR เพราะทนต่อความร้อน ทนต่อการใช้งาน และเชื่อมต่อกับน้ำได้หลายวิธี ทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อท่อ PPR

การเลือกซื้อท่อน้ำร้อนมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัย และความคงทนในการใช้งาน ดังนั้นเราควรเลือกท่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน