ท่อPVC เป็นท่อที่ทำจากพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์ ส่วนมากจะใช้กับระบบประปา หรือการเกษตร รวมถึงใช้แทนท่อเหล็กที่เกิดสนิมง่าย แพง ขนาดปกติของท่อPVC จะอยู่1/2 ไปถึง12นิ้ว
ยาว 4 เมตร