การที่เราไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงไปนั้น สิ่งที่จะตามมาก็คือ “ท่อระบายน้ำเกิดการอุดตัน”