คาปาซิเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการเก็บสะสมประจุไฟฟ้า หรือคายประจุไฟฟ้า โดยมีวิธีการเลือกคาปาซิเตอร์ให้ถูกวิธี

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่หลายคนต้องรู้จัก เพราะใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยทำหน้าที่เก็บพลังงานในสนามไฟฟ้า