การติดตั้งเครื่องทำอุ่นให้มีความปลอดภัย มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากหากติดตั้งไม่ดี หรือวางระบบไม่ดีก็อาจทำให้เกิดอันตรายขั้นรุนแรงได้ วันนี้จึงมีเคล็ดลับในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างไรให้ปลอดภัยมาฝากกัน