การออกแบบระบบน้ำประปานั้นต้องทำก่อนการก่อสร้าง เพื่อให้การทำงานของระบบประปามีประสิทธิภาพ และได้น้ำที่เหมาะสมสะอาดปลอดภัย

การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา ทำให้เราทราบว่าพื้นที่ในแถบที่เราต้องการสร้างนั้น ควรใช้ระบบผลิตน้ำประปาในลักษณะใด ถึงจะผลิตน้ำประปาที่สะอาดและได้คุณภาพมากที่สุด