การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา

การออกแบบระบบผลิตน้ำประปานั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไม่ทำการออกแบบระบบผลิตน้ำประปาเอาไว้ก่อน จะไม่สามารถมองเห็นการทำงานทั้งระบบได้ก่อนทำการก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประปานั้นมีหลายแบบให้เลือกตามความต้องการและความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ระบบประปาผิวดิน ประปาน้ำบาดาล เพื่อให้สามารถออกแบบระบบได้ตรงกับความต้องการ และทำให้การผลิตน้ำประปาป้อนเข้าสู่ระบบนั้นสามารถทำได้ง่าย ทำให้การผลิตน้ำสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ

การออกแบบระบบผลิตน้ำประปานั้นต้องเริ่มตั้งแต่การมองหาแหล่งน้ำดิบสำหรับเอาไว้ใช้ผลิตน้ำประปา โดยต้องสร้างที่สูบน้ำดิบเพื่อที่จะสามารถนำไปผลิตน้ำประปาต่อได้ หลังจากนั้นทำการออกแบบพื้นที่สำหรับวางถังตกตะกอน ซึ่งต้องออกแบบให้มีขนาดใหญ่เพียงพอ หลังจากนั้นน้ำที่ผ่านถังตกตะกอนต้องเข้าสู่ระบบกรองน้ำ เพื่อทำการกรองสิ่งเจือปนต่าง ๆ ออกจากน้ำ โดยต้องออกแบบให้ระบบกรองน้ำเชื่อมต่อกับถังตกตะกอน เพื่อรับน้ำมากรองและส่งต่อน้ำที่กรองแล้วเข้าสู่ระบบการผลิตขั้นต่อไป

หลังจากที่น้ำผ่านเครื่องกรองแล้วจะต้องมีการออกแบบระบบกักเก็บน้ำไว้ เพื่อรับน้ำจากถังกรอง ต้องทำการออกแบบให้ไม่สามารถมีสิ่งปนเปื้อนลงไปในน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว จึงต้องออกแบบให้ถังเก็บเป็นระบบปิด และในจุดนี้จะต้องสามารถตรวจเช็คคุณภาพของน้ำที่อยู่ในถังได้ เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำประปามีคุณภาพเพียงพอ หลังจากนั้นออกแบบโรงสูบน้ำเพื่อเชื่อมต่อกับระบบกักเก็บน้ำ โดยจะนิยมใช้โรงสูบน้ำที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกและมีถังเก็บของโรงสูบน้ำเชื่อมกับโรงสูบด้วย เพื่อช่วยในการจ่ายน้ำประปาออกไป

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์