ระบบผลิตน้ำประปา มีอะไรบ้าง?

ระบบผลิตน้ำประปา คือการใช้หรือนำน้ำดิบที่มาจากผิวดิน หรือ แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน้ำ ทะเล หรือ คลอง มาเข้าสู่กระบวนการของระบบผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปใช้ภายในครัวเรือน หรือ อุตสาหกรรม นำไปอุปโภคบริโภคอย่างที่เราทุกคนใช้กันอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ระบบน้ำประปามีด้วยกันหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในการผลิตที่แตกต่างกัน แต่จะมีกระบวนการและขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน โดยจะสามารถแบ่งได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ระบบผลิตน้ำประปา มีกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตหลายขั้นตอน กว่าจะออกมาเป็นน้ำบริสุทธิ์ให้เราใช้กันในปัจจุบัน โดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้

  1. ใช้น้ำจากแหล่งน้ำดิบ นั่นก็คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบธรรมชาติ ตามที่กล่าวไปข้างต้น
  1. นำมาเติมสารเคมี เพื่อให้น้ำดิบตกตะกอน ซึ่งภายในน้ำดิบ มักจะเต็มไปด้วยตะกอนหิน ตะกอนดิน ที่ปะปนอยู่ภายในน้ำเป็นจำนวนมาก
  1. เมื่อเติมสารเคมี ตะกอนเหล่านั้นจะจมลงสู่ใต้น้ำ และเหลือเพียงน้ำใสที่ลอยอยู่ด้านบน
  1. น้ำใสที่ผ่านการตกตะกอนเรียบร้อยแล้ว จะถูกส่งต่อไปที่ถังกรอง โดยทำการกรองซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  1. นำน้ำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ หลังจากผ่านการกรองเรียบร้อยแล้ว โดยทำการเติมคลอรีนลงไปให้เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์
  1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนทำการจ่ายออกไปให้ใช้อุปโภคและบริโภค

จากกระบวนการของระบบผลิตน้ำ จะเห็นได้ว่าสิ่งทที่สำคัญที่สุดในการผลิตน้ำประปา นั่นก็คือขั้นตอนในการตกตะกอนและกรองซ้ำ สองขั้นตอนนี้ ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสำคัญ ดังนั้น ผู้ใช้งานควรมีการออกแบบการติดตั้งและถูกต้องและได้มาตรฐาน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้เราได้ระบบน้ำประปาที่ได้ตรงตามมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์