ระบบระบายน้ำเสีย (Sewerage System) เป็นระบบที่รวบรวมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานที่ต่าง ๆ เพื่อนำน้ำเสียเหล่านั้นไปบำบัดหรือระบายทิ้งยังแหล่งรองรับน้ำทิ้งที่ต้องการ