ระบบระบายน้ำเสีย คืออะไร?

ระบบระบายน้ำเสีย (Sewerage System) เป็นระบบของท่อน้ำและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการรวบรวมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้านหรืออาคารที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล เขตพาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ เพื่อเป็นการนำน้ำเสียเหล่านั้นไปบำบัดหรือระบายทิ้งยังแหล่งรองรับน้ำทิ้งที่ต้องการ 

โดยท่อที่เป็นส่วนประกอบของระบบระบายน้ำเสีย จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

  1. ท่อแรงโน้มถ่วง (Gravity Sewer) 

ซึ่งเป็นท่อที่ใช้ในการรองรับน้ำเสีย ผ่านการไหลของน้ำที่จะเกิดขึ้นตามแรงโน้มถ่วงของโลกเท่านั้น ทำได้โดยการวางท่อให้ได้ความลาดเอียงที่เป็นไปตามทิศทางการไหลของน้ำเสียที่เราต้องการ นั่นจึงทำให้ขนาดของท่อชนิดนี้จะแปรผันตามปริมาตรน้ำเสียในเส้นท่อ ทำให้ท่อแรงโน้มถ่วงเป็นระบบการระบายแบบเปิด (Open Drain) 

  1. ท่อแรงดัน (Pressure Sewer) 

เป็นท่อที่ส่งน้ำเสียจากที่ที่ต่ำกว่าไปยังที่ที่อยู่สูงกว่า โดยท่อชนิดนี้สามารถรับแรงดันของน้ำที่เกิดจากการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำสวนกับแรงโน้มถ่วงของโลกได้ นั่นจึงทำให้ท่อแรงดันเป็นระบบการระบายแบบปิด (Close Drain)

  1. ท่อดักน้ำเสีย (Interceptor) 

เป็นท่อนิยมนำมาวางเอาไว้เพื่อเชื่อมต่อ ณ จุดสุดท้ายของท่อระบายน้ำฝน รวมกับน้ำเสียในระบบท่อรวม เป็นท่อที่ทำหน้าที่ในการดักน้ำเสีย เพื่อไม่ให้น้ำเสียเหล่านั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำในธรรมชาติ ผ่านการรวบรวมน้ำเสียเหล่านั้นเพื่อนำไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป โดยท่อดักน้ำเสียนี้ มีทั้งที่เป็นแบบท่อแรงโน้มถ่วงและท่อแรงดัน ซึ่งการนำมาใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ

โดยเมื่อน้ำเสียไหลผ่านท่อแต่ละประเภทที่มีการติดตั้งแล้ว น้ำเสียเหล่านั้นก็จะถูกส่งไปยังอาคารดักน้ำเสีย (CSO) โดยภายในอาคารดักน้ำเสียก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญอีก 3 อย่าง ได้แก่

  1. บ่อตรวจระบาย (Manhole)

เป็นบ่อที่ใช้ในการบรรจบท่อขนาดต่าง ๆ โดยเป็นจุดเปลี่ยนของขนาดท่อ หรือ เป็นทิศทางการวางแนวของท่อ รวมทั้งใช้สำหรับตรวจซ่อมแซมและทำความสะอาดท่อ

  1. อาคารดักน้ำเสีย (Combined Sewer Overflow : CSO)

เป็นโครงสร้างที่สำคัญที่สุดในอาคาร โดยมันเป็นอาคารที่ใช้ในเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ำและท่อดักน้ำเสีย ในการรวบรวมน้ำเสีย เพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย และทำการระบายน้ำเสียที่มีน้ำฝนผสม ให้ไหลล้นออกมาสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยน้ำที่ถูกปล่อยออกมานี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งรองรับ

  1. สถานีสูบน้ำ (Pump Station) 

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สถานียกระดับน้ำ (Lift Station) นิยมใช้งานร่วมกับท่อแรงดันหรือท่อแรงโน้มถ่วง เพื่อสูบส่งน้ำเสียด้วยแรงดัน หรือ ยกระดับน้ำเสียให้สามารถระบายตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียได้

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์