SewerageSystem คือ ระบบซึ่งรวบรวมน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ เช่น อาคารบ้านเรือน โรงเรียน โรงแรม หรือโรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อส่งต่อน้ำเสียดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบำบัดและทำการระบายต่อไป

ส่วนประกอบภายใน

 1. ท่อแรงโน้มถ่วง(Gravity Sewer)คือ ท่อลักษณะลาดเอียงซึ่งมีหน้าที่รองรับการไหลของน้ำเสียตามแรงโน้มถ่วงโลกและเป็นระบบระบายแบบเปิด (Open Drain)
 2. ท่อแรงดัน (Pressure Sewer) คือ ท่อซึ่งมีหน้าที่ส่งต่อการไหลของน้ำเสียจากที่ต่ำขึ้นที่สูง และมีความสามารถในการรองรับแรงดัน ซึ่งเกิดจากการสูบน้ำและแรงโน้มถ่วงโลก และเป็นระบบระบายแบบปิด (Close Drain)
 3. ท่อดักน้ำเสีย(Interceptor)คือท่อซึ่งติดตั้งบริเวณตำแหน่งสุดท้ายของระบบระบายน้ำมีหน้าที่ดักน้ำเสียเพื่อป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหลักจากนั้นส่งน้ำเสียซึ่งถูกดักส่งต่อเข้าสู่การบำบัดอีกครั้ง ทั้งนี้สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งท่อแรงโน้มถ่วงหรือท่อแรงดัน
 4. บ่อตรวจระบาย(Manhole)คือท่อซึ่งติดตั้งบริเวณข้อต่อระหว่างท่อเพื่อเปลี่ยนขนาดท่อ และมีหน้าที่ในการตรวจเพื่อซ่อมแซมหรือทำความสะอาดท่อ
 5. อาคารดักน้ำเสีย(CombinedSewer Overflow)คือการติดตั้งบริเวณระหว่างท่อระบายน้ำและท่อดักน้ำเสียเพื่อส่งตอน้ำเสียเข้าสู่กระบวนการบำบัดและระบายออกในลักษณะน้ำล้นตามแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
 6. สถานีสูบน้ำ(Pump Station) สามารถใช้งานร่วมกับท่อแรงโน้มถ่วงโลกหรือท่อแรงดัน และมีหน้าที่สูบน้ำเสียเพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป

ประเภท

 1. แบ่งตามประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ผลิต ได้แก่ 1.ระบบท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน 2.ระบบท่อระบายน้ำซีเมนต์3.ระบบท่อระบายน้ำอิฐ 4.ระบบท่อระบายน้ำเหล็ก5.ระบบท่อระบายน้ำเหล็กหล่อ6.ระบบท่อระบายน้ำพลาสติก
 2. แบ่งตามวิธีการก่อสร้าง ได้แก่ 1.ระบบระบายน้ำทิ้ง 2.ระบบท่อน้ำทิ้งรวม 3.ระบบระบายน้ำทิ้งบางส่วน
 3. แบ่งตามแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ได้แก่ 1.ชุมชน 2.โรงงานอุตสาหกรรม 

  ประโยชน์

 1. เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค เช่น โรคอหิวาตกโรค หรือท้องร่วง
 2. เพื่อปรับสภาพน้ำเสียก่อนการระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือการนำน้ำซึ่งผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่
 3. เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และป้องกันการเกิดมลภาวะทางน้ำ
 4. ช่วยระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียไปสู่แหล่งบำบัด
 5. ช่วยปกป้องแหล่งน้ำให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อนจากน้ำเสียซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการบำบัด
 6. ช่วยระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียไปสู่แหล่งบำบัด
 7. ช่วยปกป้องแหล่งน้ำให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อนจากน้ำเสียซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการบำบัด

ปั๊มบ้านบอกต่อ! กับเกร็ดความรู้เรื่องปั๊มน้ำ และสารพัดวิธีแก้ปัญหาจุกจิกภายในบ้าน เรามีคำตอบให้คุณได้ทุกวัน
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 15 วัน) (งานติดตั้ง 90 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดนักขัตฤกษ์