ปั๊มดูดน้ำร้อน เป็นอุปกร์ณ์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำค้างท่อ โดยจะต้องมีความทนทานต่อน้ำร้อนได้ดี นิยมใช้ในโรงพยาบาลหรือโรงแรม

ปั๊มน้ำหมุนเวียนน้ำร้อน จึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่ทำให้เราประหยัดน้ำได้มากขึ้น เนื่องจากมันจะช่วยหมุนเวียนน้ำร้อนภายในบ้าน ทำให้เมื่อเราเปิดใช้งานเครื่องน้ำร้อน น้ำร้อนก็จะสามารถไหลออกมาจากก๊อกได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้น้ำเย็นร้อนออกมาก่อน