หากแบ่ง ก๊อกน้ำ ตามลักษณะของการใช้งาน จะแบ่งได้ 6 ประเภท 1. ก๊อกน้ำเดี่ยว 2. ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า 3. ก๊อกน้ำซิงค์ 4. ก๊อกน้ำชำระ 5. ก๊อกน้ำอาบน้ำ และ 6. ฟลัชวาล์ว