น้ำเสียทำให้เกิดการอุดตันในท่อภายใน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติ การมีถังดักไขมัน ที่ผ่านการจัดการ FOG ที่ถูกต้องจึงสำคัญ

การที่เราไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงไปนั้น สิ่งที่จะตามมาก็คือ “ท่อระบายน้ำเกิดการอุดตัน”