วิธีแก้ไขน้ำประปามีตะกอน ก่อนนำไปบริโภคและอุปโภคด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยสารส้มที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดและเพื่อให้ได้น้ำที่ใสสะอาดมากขึ้นก่อนนำไปบริโภคควรต้มก่อน

น้ำประปาที่ดีและมีคุณภาพ จะเป็นน้ำที่มีความใส สะอาด ไม่มีกลิ่นหรือสารใด ๆ ปนเปื้อน แต่ถ้าหากว่าน้ำประปาในบ้านของเรามีตะกอนสีขาว ๆ อยู่ นั่นแสดงว่าน้ำประปาในบ้านของเรานั้นไม่มีคุณภาพ