นอกจากคลอรีนยังช่วยให้น้ำดื่มและสระว่ายน้ำใสสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรค และใช้ในการผลิตสารฟอกขาวคลอรีนในครัวเรือน ซึ่งสามารถทำให้เสื้อผ้าขาวปราศจากเชื้อโรค ตลอดจนฆ่าเชื้อพื้นผิวห้องครัวและห้องน้ำ คลอรีนถูกนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์มากมาย ตั้งแต่คอนแทคเลนส์ สารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไปจนถึงเสื้อเกราะกันกระสุน หน้าต่างประหยัดพลังงาน สีและอวัยวะเทียม การผสมสารฟอกขาวคลอรีนกับแอมโมเนียหรือกรดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หากสัมผัสไอระเหยที่เป็นอันตราย ให้รีบพาตัวเองออกจากบริเวณใกล้เคียงไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และรีบไปพบแพทย์โดยด่วน