ท่อประปากัลวาไนซ์ มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ดังนี้ 1. ท่อประปากัลวาไนซ์คาดสีเหลือง (BS-S) 2. ท่อประปากัลวาไนซ์คาดสีน้ำเงิน (BS-M) และ 3. ท่อประปากัลวาไนซ์คาดสีแดง (BS-H)

ท่อประปากัลวาไนซ์ มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ดังนี้ 1. ท่อประปากัลวาไนซ์คาดสีเหลือง (BS-S) 2. ท่อประปากัลวาไนซ์คาดสีน้ำเงิน (BS-M) และ 3. ท่อประปากัลวาไนซ์คาดสีแดง (BS-H)