ถังดักไขมันจะมีประโยชน์และข้อดีที่จะช่วยทำให้น้ำทิ้งที่ไหลลงสู่บ่อสาธารณะมีคุณภาพน้ำทิ้งที่ดีมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร

น้ำเสียทำให้เกิดการอุดตันในท่อภายใน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติ การมีถังดักไขมัน ที่ผ่านการจัดการ FOG ที่ถูกต้องจึงสำคัญ

การที่เราไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงไปนั้น สิ่งที่จะตามมาก็คือ “ท่อระบายน้ำเกิดการอุดตัน”