ถังแรงดันน้ำ คือ ถังที่มีไว้เก็บน้ำส่วนที่เหลือจากการสูบของปั๊มน้ำ รวมถึงการไหลออกของน้ำจากจุดจ่ายน้ำ นั่นก็คือ ฝักบัว ก๊อกน้ำ สายชำระ มาหน่วงเก็บไว้ที่ตัวถังและจ่ายออกแทนการปั๊ม