ถังเก็บน้ำ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่สำหรับกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ช่วยถนอมการใช้งานของปั๊มน้ำ รวมถึงเป็นที่พักน้ำ เพื่อกรองฝุ่นละออง และสิ่งเจือปนต่างๆ ก่อนถูกน้ำมาใช้

ถังเก็บน้ำหรือถังพักน้ำที่เราใช้งานจะอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุและวิธีการดูแล หากไม่อยากซื้อถังน้ำใหม่บ่อยๆ และเสี่ยงอันตรายบริโภคน้ำที่ไม่มีคุณภาพต้องมาดูวิธีการยืดอายุการใช้งานถังเก็บน้ำตามบทความนี้

การทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนจะช่วยยืดอายุถังเก็บน้ำของ ป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นอันตราย และทำให้น้ำในบ้านของคุณไหลอย่างมีประสิทธิภาพ

ถังเก็บน้ำจะมีตะกอนปนมากับน้ำที่เราใช้อยู่ในทุกๆวัน หากไม่ทำความสะอาดอาจจะมีตะกอนและสิ่งแปลกปลอมปะปนมา