ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังแซท (Sats) เป็นถังที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย โดยการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดจุลินทรีย์ที่เป็นของเสียอีกทีหนึ่ง