การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยขณะใช้งานเป็นหลัก เพราะฉะนั้น ต้องมีการทดสอบความเรียบร้อยของสายไฟ รวมถึงการติดตั้งสายดินให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ใครกำลังอยากติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยตัวเอง และสงสัยว่าเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งเองได้หรือไม่ จะปลอดภัยได้อย่างไร บทความนี้จะแนะนำวิธีติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้ปลอดภัยด้วย 7 ขั้นตอน

การติดตั้งเครื่องทำอุ่นให้มีความปลอดภัย มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากหากติดตั้งไม่ดี หรือวางระบบไม่ดีก็อาจทำให้เกิดอันตรายขั้นรุนแรงได้ วันนี้จึงมีเคล็ดลับในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างไรให้ปลอดภัยมาฝากกัน