การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา ทำให้เราทราบว่าพื้นที่ในแถบที่เราต้องการสร้างนั้น ควรใช้ระบบผลิตน้ำประปาในลักษณะใด ถึงจะผลิตน้ำประปาที่สะอาดและได้คุณภาพมากที่สุด