วาล์วน้ำออกแบบมาเพื่อจัดการและควบคุมน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำบาดาล น้ำดื่ม น้ำเกลือ และน้ำเสีย วาล์วเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรที่ใช้งานทุกวันและสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลาย หน้าที่ของวาล์วทั่วไปมีสามฟังก์ชัน ได้แก่ การหยุด – การเริ่มต้นการไหล การควบคุมการไหล และการทำหน้าที่ตรวจสอบการไหลแบบไม่ไหลย้อนกลับ 

วาล์วคือข้อต่อชนิดหนึ่งที่ช่วยให้สามารถควบคุมทิศทางของน้ำให้ไหผ่านท่อไปยังทิศทางที่ต้องการ วาล์วมักใช้เพื่อปิดทิศทางการเข้าออกของน้ำ ป้องกันการไหลย้อนกลับ และปรับแรงดันน้ำภายในระบบ วาล์วช่วยปิดสายน้ำหากต้องการซ่อมแซม หรือแยกส่วนต่างๆ ของท่อประปาเพื่อเมื่อเกิดการรั่วไหล นอกจากนี้ ยังนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ศูนย์บำบัดน้ำเสีย ผู้ผลิตยา โรงงานเคมีภัณฑ์ และการผลิตรถยนต์ ต่างพึ่งพาวาล์วในการควบคุมและทิศทางของของไหลและก๊าซ หรือน้ำ

แม้ว่าวาล์วจะเป็นข้อต่อประเภทหนึ่ง แต่มักถูกกล่าวถึงว่าเป็นประเภทเฉพาะที่แยกจากกัน วาล์วแต่ละตัวทำงานไม่ซ้ำกัน และมีหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านวาล์วทำจากวัสดุหลากหลายชนิด รวมถึงพลาสติก ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว เหล็กหล่อ สแตนเลส และท่อสังกะสี บทความนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ในการเลือกวาล์วให้เหมาะสมอกับการใช้งาน

  1. บอลวาล์ว

ข้อดี

ความเรียบง่ายและความสามารถรอบด้าน: บอลวาล์วมีการบำรุงรักษาต่ำ ออกแบบให้กะทัดรัด และมีซีลที่แน่นและเชื่อถือได้ บอลวาล์วพลาสติกขนาดเล็ก สามารถใช้ต่อใต้อ่างล้างจานเพื่อติดตั้งระบบกรองน้ำในที่อยู่อาศัยได้ ในขณะที่บอลวาล์วทองเหลืองขนาดใหญ่ สามารถควบคุมการไหลของท่อประปาสำหรับทั้งอาคารได้ การใช้งานที่หลากหลายและความเรียบง่ายในการใช้งานทำให้เป็นตัวเลือกวาล์วที่ได้รับความนิยมมากที่สุด                                                     ความแข็งแรงและประสิทธิภาพ: บอลวาล์วสามารถทนต่อแรงดันสูงและอัตราการไหลที่ทรงพลังได้โดยไม่เกิดความเสียหาย ไม่จำเป็นต้องหล่อลื่นหรือบำรุงรักษาเหมือนวาล์วอื่นๆ                          

ความสามารถในการจ่าย: บอลวาล์วมีราคาถูกกว่าวาล์วอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกัน เพิ่มความโดดเด่นในคุณสมบัติของท่อประปาทั้งในที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อเสีย

ไม่เหมาะสำหรับการควบคุมปริมาณ: บอลวาล์วมีประสิทธิภาพในการแยกการไหลของน้ำเท่านั้น หากใช้กับของเหลวหรือก๊าซ บอลวาล์วจะสึกกร่อนและวาล์วจะชำรุด                                                                                        การอุดตัน: หากมีเศษตะกอนหรืออนุภาคติดอยู่ในแกนของลูกบอล อาจทำให้แรงดันน้ำลดลงและทำให้วาล์วทำงานไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อวาล์วถูกใช้กับของเหลวที่ไม่ถูกประเภท หรือเมื่อต้องจัดการกับน้ำที่มีตะกอนจำนวนมาก การติดตั้งตัวกรองตะกอนเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและเศษขยะเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้

  1. วาล์วประตู

ข้อดี

ความต้านทานต่ำ: การออกแบบของวาล์วประเภทนี้เรียบง่าย ช่วยให้น้ำไหลผ่านได้โดยตรง เนื่องจากระบบประตูจะดึงกลับเข้าไปในตัววาล์วทั้งหมด การไหลของของน้ำจึงไม่ถูกขัดขวาง                           

ข้อเสีย

การสึกหรอ: วาล์วประตูน้ำมีแนวโน้มที่จะเสียหายและชำรุดได้ง่าย บ่าของวาล์วอาจเป็นรอยได้ ทำให้ซีลของวาล์วเสื่อมสภาพลง หากใช้กับของเหลวบางประเภท ประตูจะสึก และประสิทธิภาพของวาล์วจะลดลงอย่างมาก                   การทำงานช้า: การเพิ่มและลดประตูด้วยตนเองใช้เวลานาน เมื่อบอลวาล์วทำงานโดยหมุนด้ามจับอย่างรวดเร็ว วาล์วประตูน้ำจะต้องทำงานด้วยมือเพื่อเปิดและปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

  1. โกลบวาล์ว

ข้อดี

ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำได้: วาล์วชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำอย่างต่อเนื่อง จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย นอกจากความสามารถในการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำได้แล้ว 

ข้อเสีย

แรงดันตกสูง: โกลบวาล์วมีแรงดันตกสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวาล์วอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อน้ำต้องไหลเปลี่ยนทิศทาง วาล์วชนิดนี้จะทำให้เกิดแรงต้านทานต่อการไหลมากขึ้น          

มีข้อจำกัดการไหล: การออกแบบความโค้งที่เป็นเอกลักษณ์ของโกลบวาล์ว ทำให้มีประสิทธิภาพในการปิดและความสามารถในการควบคุมปริมาณโดยง่าย แต่ด้วยเหตุนี้ การไหลจะถูกควบคุมแม้ในขณะที่วาล์วเปิดจนสุด แรงดันน้ำก็จะยังคงที่หรือมีแรงงดันต่ำ

  1. วาล์วผีเสื้อ

ข้อดี

ใช้งานง่าย: วาล์วผีเสื้อใช้พื้นที่น้อยกว่าวาล์วส่วนใหญ่มาก โดยเฉพาะวาล์วที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม การออกแบบที่ตรงไปตรงมามีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งได้ง่าย และใช้งานได้อย่างราบรื่น ความสะดวกและความเรียบง่ายทำให้เป็นตัวเลือกที่นิยมในงานอุตสาหกรรม                                       

ต้นทุนต่ำ: โดยทั่วไปแล้ววาล์วปีกผีเสื้อจะมีราคาถูกกว่าวาล์วอื่นๆ ที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันมาก            (เช่น วาล์วประตู) วาล์วปีกผีเสื้อผลิตได้ง่ายกว่าและใช้วัสดุในการสร้างน้อยกว่า ทำให้เป็นวาล์วที่ประหยัดต้นทุนที่สุดในตลาด

ข้อเสีย

แรงดันตก: การออกแบบวาล์วปีกผีเสื้อจำกัดขอบเขตการใช้งาน ความดันตกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากจานกลางจะยังคงอยู่ในท่อระบายของวาล์วเสมอ ในการปรับเปลี่ยนความแตกต่างของแรงดัน อาจจำเป็นต้องติดตั้งวาล์วบายพาสเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลบางส่วนและรักษาแรงดันน้ำ

  1. วาล์วเข็ม

ข้อดี

ความแม่นยำสูงสุด: เข็มวาล์วมีชื่อเสียงในด้านการควบคุมอัตราการไหลที่แม่นยำอย่างน่าทึ่ง ไม่มีวาล์วอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมปริมาณของไหลที่ยอมให้ผ่านวาล์วได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เมื่อต้องการการควบคุมอัตราการไหลที่แม่นยำและพิถีพิถัน วาล์วเข็มเป็นตัวเลือกที่ดี                            

ประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัว: วาล์วเข็มสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานการแรงดันไหลต่ำเกือบทุกชนิด และให้อัตราการไหลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ความมีประสิทธิภาพนี้ ทำให้เข็มวาล์วเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ตั้งแต่เชื้อเพลิงชีวภาพและเวชภัณฑ์ ไปจนถึงการบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปอาหาร

ข้อเสีย

การแรงดันการไหลต่ำ: ทางเดินของของเหลวและก๊าซภายในวาล์วเข็มมีจำกัดมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงดันในการไหลลดลงได้อีก ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเข็มควบคุมการไหลภายในด้วย จากการออกแบบแล้ว เข็มวาล์วสามารถใช้ได้กับการใช้งานที่มีแรงดันการไหลต่ำเท่านั้น                                                                                                              ไม่มีสัญลักษณ์ทางสายตา: อาจเป็นเรื่องยากที่จะประเมินด้วยสายตาว่าวาล์วเข็มเปิดหรือปิดในระดับใด เนื่องจากทุกการหมุนของก้านจะยกแกนหมุนภายในขึ้นทีละน้อย การมองที่วาล์วเพียงอย่างเดียวจึงไม่มีไฟส่องสว่างว่าวาล์วเปิดเป็นอย่างไร 

วาล์วน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของน้ำหรือควบคุมทิศทางการไหล โดยมีส่วนประกอบที่ทำหน้าที่เปิด – ปิด เพื่อเริ่มและหยุดการไหลของน้ำ รวมทั้งหยุดตามตำแหน่งใดๆ ของจังหวะวาล์ว เพื่อควบคุมกระบวนการไหล อุณหภูมิ หรือความดัน วาล์วเป็นองค์ประกอบควบคุมสุดท้ายในระบบและใช้ร่วมกับระบบสั่งงานอื่นๆ สิ่งสำคัญในการเลือกใช้วาล์วน้ำก็คือ ควรศึกษาถึงคุณสมบัติของวาล์วแต่และประเภท เพื่อจะได้นำมาเลือกใช้กับประเภทของงานนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ปั๊มบ้านบอกต่อ! กับเกร็ดความรู้เรื่องปั๊มน้ำ และสารพัดวิธีแก้ปัญหาจุกจิกภายในบ้าน เรามีคำตอบให้คุณได้ทุกวัน
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 15 วัน) (งานติดตั้ง 90 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดนักขัตฤกษ์