น้ำบาดาล เป็นทรัพยากรน้ำทางธรรมชาติ การเจาะน้ำบาดาลคือตัวเลือกที่สำคัญในการใช้งานอุปโภคบริโภคและทำเกษตรกรรม แต่การจะเจาะน้ำบาดาลโดยพลการนั้นอาจสุ่มเสี่ยงให้แหล่งน้ำบาดาลนั้นเสียหายได้ หากการเจาะบ่อน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐาน และการใช้น้ำบาดาลมากเกินความสมดุล จะทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล ขณะเดียวกัน หากมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือย อาจส่งผลให้คุณภาพน้ำใต้ดินเปลี่ยนไป คุณภาพต่ำลง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำหรือปนเปื้อนสารพิษได้เช่นกัน แน่นอนว่าอาจอันตรายต่อสุขภาพหากนำไปกินหรือใช้ 

 การขุดเจาะน้ำบาดาล ถือเป็นการขุดเจาะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสามารถนำมาใช้อุปโภคได้แล้ว ยังสามารถนำมาบริโภคได้ด้วยเช่นกัน แต่สำหรับขั้นตอนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำบาดาลมาบริโภคนั้น สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือ ต้องการเรื่องขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน แม้ว่าจะเจาะบ่อบาดาลสักบ่อในที่ดินของตัวเอง จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเอง จ่ายเอกชนมาขุดเจาะเอง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อใช้ในการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ก็ต้องยื่นขออนุญาตการเจาะและใช้น้ำบาดาลกับทางราชการ เพราะทุกพื้นที่ทั่วประเทศเป็น “เขตน้ำบาดาล” ต้องขออนุญาต

สำหรับการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อไม่ให้เจอน้ำเค็ม ควรทำความเข้าใจธรรมชาติของชั้นดินที่จะทำการเจาะน้ำบาดาลนั้นก่อนว่า ความลึกของการเจาะ มักจะขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำบาดาลที่อยู่ใต้ดิน  น้ำที่อยู่ใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 15 เมตร จึงจะถูกเรียกว่าน้ำบาดาล การหาตำแหน่งเจาะบ่อบาดาล ตามหลักวิทยาศาสตร์ ก็สามารถที่จะใช้การวัดค่าความต้านทานของดิน เพื่อบอกตำแหน่งของชั้นกรวด หรือชั้นทรายที่มีน้ำแทรกอยู่เป็นจำนวนมาก โดยปกตินักธรณีฟิสิกส์จะใช้ การวัดค่า แบบ Vertical Electrical Sounding โดยการปัก Electrode 4 จุด และส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไป พร้อมทั้งวัดความต่างศักย์ที่คู่ของ Electrode เพื่อนำมาคำนวน หาความต้านทานของชั้นดินที่ความลึกต่างๆ โดยทั่วไปชั้นดินที่มีน้ำแทรกอยู่มากมักจะมีค่าความต้านทางไฟฟ้าที่ต่ำ ด้วยวิธีนี้จึงสามารถระบุจุดเจาะได้

นอกจากการหาแหล่งน้ำตามหลักทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่นิยมใช้กันนั่นก็คือ การใช้ลวดทองแดงหรือลวดธรรมดา ที่เป็นสื่อไฟฟ้ายาวประมาณ 54 เซ็นติเมตร จำนวน 2 เส้น เสียบลงไปในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ทำเป็นด้ามจับ จากนั้น ดัดลวดให้ตั้งฉาก 90 องศากับด้ามจับทั้งสองอัน นำไปตรวจหาตาน้ำ โดยการถือุปกรณ์ทั้งสองแนบลำตัว หันปลายลวดให้ชี้ออกไปด้านหน้า จับอุปกรณ์ทั้งสองด้วยมือแต่ละข้าง ให้ปลายลวดตั้งฉากกับลำตัว และให้ลวดทั้งสองเส้นขนานกัน จากนั้น ให้เดินสำรวจไปเรื่อยๆ ขณะสำรวจ ถ้าปลายลวดทั้งสองหันเข้าหากัน เป็นรูปกากบาท แสดงว่า ใต้ผิวดินบริเวณนั้น เป็นสายน้ำบาดาล หรือเป็นตาน้ำนั่นเอง

เพื่อเพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้น ในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อไม่ให้เจอน้ำเค็มนั้น เราสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องการเจาะเบื้องต้นได้ด้วยแผนที่น้ำบาดาลประจำจังหวัดนั้นๆ หรือใช้การตรวจสอบของชั้นหิน และการตรวจสอบชั้นน้ำด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า หลังจากเจอพื้นที่ที่ต้องการเจาะแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ควรดำเนินการก็คือ การเจาะบ่อทดสอบสัก 2-3 บ่อ เพื่อหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล และจุดที่น้ำบาดาลมีปริมาณมากพอให้เราใช้งานได้ตลอดทั้งปี โดยแหล่งน้ำบาดาลที่อยู่ใต้ดิน จะอยู่ที่ความลึกมากกว่า 15 เมตร นอกจากเราจะใช้ความรู้ทางวิชาการและการใช้เครื่องมือทดสอบแล้ว เรายังสามารถเลือกพื้นที่ได้โดยการดูจากลักษณะภูมิประเทศในแถบนั้น หากในพื้นที่ที่เป็นทุ่งราบ ถ้ามีบ่อน้ำของชาวบ้านที่ระดับน้ำไม่ลึกมาก มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี เมื่อขุดแล้วพบกรวดทรายลักษณะกลมมน พื้นที่นั้นมักจะมีแหล่งน้ำบาดาล รวมถึงในพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นเขียวชะอุ่มเป็นเป็นกลุ่มๆ หรือเป็นแนวยาวอยู่ตลอดทั้งปี นั่นก็แสดงว่าบริเวณนั้นมีแหล่งน้ำบาดาลที่ต้นไม้ใช้เป็นอาหารหลักอยู่ใต้ดิน

เนื่องจากน้ำใต้ดินมาจากการสะสมของน้ำในบรรยากาศและการไหลของน้ำบนภาคพื้นดิน น้ำบาดาลจึงเป็นแหล่งน้ำที่อาจต้องใช้เวลาในการเกิดหรือการสะสมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนับร้อยนับพันปี การที่มนุษย์เราสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลในทุกวันนี้ อาจเป็นสาเหตุของการสูญเสียแหล่งน้ำบาดาลไปอย่างถาวร เมื่อน้ำใต้ดินถูกสูบน้ำออกมาใช้จนหมดหรือถูกนำออกมาใช้ในปริมาณที่มากมายเกินอัตราการเติมเต็มจากธรรมชาติ ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยรอบในบริเวณดังกล่าว อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง เช่น การทรุดตัวลงของแผ่นดิน การแทรกซึมเข้ามาของน้ำทะเล และความแห้งแล้ง รวมถึงการมีน้ำเค็มเข้ามาแทนที่

ปั๊มบ้านบอกต่อ! กับเกร็ดความรู้เรื่องปั๊มน้ำ และสารพัดวิธีแก้ปัญหาจุกจิกภายในบ้าน เรามีคำตอบให้คุณได้ทุกวัน
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 15 วัน) (งานติดตั้ง 90 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดนักขัตฤกษ์