ท่อพีวีซีส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้สำหรับใช้ในงานก่อสร้างและส่งน้ำ เช่น งานท่อประปา ท่อลำเลียงของเหลว ท่อระบายน้ำทิ้ง การเดินสายไฟ  หรือทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพราะด้วยคุณสมบัติที่มีความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดี  ทนต่อแรงดันน้ำ  ทนต่อการกัดกร่อน  ไม่เป็นฉนวนนำไฟฟ้า เพราะไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า  เป็นวัสดุไม่ติดไฟ ท่อพีวีซีผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์) ถูกนำมาใช้แทนท่อเหล็กที่ขึ้นสนิมง่ายและมีราคาแพง เนื่องจากท่อพีวีซีเป็นวัสดุที่มีความทนทาน ขนาดเบา ราคาไม่แพงหากเทียบกับอายุการใช้งาน 50 ปี

ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของท่อพีวีซีจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จึงทำให้หลายๆ อุตสาหกรรมนนำท่อพีวีซีมาใช้ประโยชน์ร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ด้วย หรือที่ภาษาผู้รับเหมาใช้เรียกกัน นั่นคือ ข้อต่อ นั่นเอง ข้อต่อท่อพีวีซี คืออุปกรณ์พีวีซีที่ไว้ใช้ร่วมกับท่อพีวีซี เพื่อประกอบสร้างระบบท่อ โดยที่ส่วนมากจะใช้งานในการก่อสร้าง งานประปา หรืองานชลประทาน อย่างไรก็ตามยังก็นิยมนำท่อพีวีซีและข้อต่อมาทำเป็นโปรเจค DIY อีกด้วย

ท่อพีวีซีจำเป็นต้องใช้งานคู่กับข้อต่อและอุปกรณ์ท่อพีวีซีทั้งหลาย โดยวัตถุประสงค์ในการใช้งานของข้อต่อและอุปกรณ์ของท่อพีวีซี ใช้เพื่อเชื่อมท่อพีวีซีเข้าด้วยกันเวลาสร้างระบบท่อประปา ใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ ใช้เพื่อเพิ่มจำนวนทางที่น้ำไหลออก และใช้เพื่อเปลี่ยนองศาการไหลของน้ำเพื่อควบคุมความดันน้ำ โดยในประเทศไทยแบ่งชนิดอุปกรณ์ต่อท่อพีวีซีออกแบบ 17 ชนิด

ข้อต่อบาง-ข้องอบาง-สามตาบาง เป็นอุปกรณ์ที่นิยมไว้ใช้สำหรับงานก่อสร้างด้วยท่อชนิดใหญ่เช่นขนาดเกินสองนิ้วขึ้นไป มีน้ำหนักเบาและราคาถูก แต่ในบางครั้ง อุปกรณ์แบบบางก็ไม่เหมาะสำหรับงานประปาที่ใช้แรงดันสูง 

กิ๊บจับท่อ-คลิ๊ปก้ามปู เป็นอุปกรณ์สำหรับการยึดท่อไว้ กิ๊บจับท่อจะมีรูตะปูที่สามารถใช้ไว้ยึดตัวท่อPVCไว้กลับกำแพงหรือเพดานต่างๆ โดยทั่วไปจะนิยมใช้ในขนาด 4 หุนและ 6 หุน แต่ก็มีบ้างที่ใช้ในขนาด 3 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว การใช้งานก็จะคล้ายกับกิ๊บจับท่อ แต่คลิ๊ปก้ามปูจะมาในขนาดที่เล็กกว่า โดยส่วนมากคลิ๊ปก้ามปูจะมีไว้ตั้งท่อให้อยู่กับพื้น ไม่ให้กลิ้งไปไหน

ข้อต่อสวมสายยาง-ข้องอสวมสายยาง-สวมสายยางสองข้าง เป็นอุปกรณ์เฉพาะทางเหมาะสำหรับงานบ้านและสวนและงานบ่อปลาต่างๆ สามารถใช้สวมสายยางชนิดต่างๆได้ นิยมที่จะใช้ต่อท่อPVC เพื่อลำเลียงน้ำไปรดน้ำสวนหรือต้นไม้ต่างๆ โดยเฉพาะงานเกษตร อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีไว้ใช้กับสายยางก็คือ สวมสายยางสองข้าง ซึ่งนิยมไว้ใช้กับสายออกซิเจนในงานเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ

ฝาครอบเกลียวใน-ปลั๊กอุดเกลียวนอก คืออุปกรณ์ที่มีไว้ปิดพวกข้อต่อข้องอเกลียวในและเกลียวนอกชนิดต่างๆ เหมาะกับงานประปาและงานสุขภัณฑ์ เกลียวจะทำให้น้ำไหลซึมผ่านยากขึ้น แต่ก็ควรจะใช้เทปพันเกลียวเพื่อเพิ่มความแน่นอนในการอุดร่อง นอกจากนี้ยังสามารถปิดข้อต่อเกลียวได้ด้วยพวกฝาครอบมีเกลียวเช่น ฝาครอบเกลียวในและปลั๊กอุดเกลียวนอกอีกด้วย

ท่อสั้น (ท่อสั้นเกลียวใน-ท่อสั้นเกลียวนอก) ท่อสั้นคืออุปกรณ์ที่ใช้คู่กับข้อต่อตัวอื่น ยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการที่จะต่อข้อต่อตรงเข้ากับข้อต่อเกลียวใน เราจำเป็นต้องใช้ท่อ PVC เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมอุปกรณ์ทั้งสองแบบ จำเป็นจะต้องตัดท่อ PVC ให้เป็นท่อนเล็กๆ เพื่อที่จะแทรกเข้าไประหว่างข้อต่อหรืออุปกรณ์ทั้งสอง ทำให้เสียเวลาในการตัดท่อ ในทางกลับกัน ควรเลือกที่จะใช้ท่อสั้นเกลียวในหรือท่อสั้นเกลียวนอกแทน จะช่วยลดเวลาและข้ามขั้นตอนไปเป็นการต่อท่อสั้นให้เข้ากับอุปกรณ์ตัวอื่นได้เลย

สามตา ผ.ม. เป็นอุปกรณ์สามตาที่ต่อได้ทั้งเกลียวในและเกลียวนอก เหมาะสำหรับงานประปาและงานสุขภัณฑ์เฉพาะทางเป็นอย่างมาก สามตา ผ.ม. มีหัวเกลียวนอกสองข้างเป็นมุมฉาก 90 องศา แถมยังมีหัวเกลียวในหนึ่งข้าง ซึ่งจะทำให้เหมาะกับการสวมก๊อกต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ข้อต่อสามตา ผ.ม. เป็นข้อต่อเฉพาะทางอย่างมาก หากเราใช้ให้ถูกวิธีก็จะประหยัดเวลาในการทำระบบท่อประปา และประหยัดงบในการเลือกใช้ข้อต่ออีกทางหนึ่ง

สามตาเกลียวใน-สามตาเกลียวนอก เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่นิยมไว้ใช้ต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์เกลียวต่างๆ ชนิดอื่น ข้อดีของอุปกรณ์ชนิดสามทางก็คือ สามารถต่อระบบท่อได้หลากหลาย

ช่วยประหยัดเวลาสร้างระบบท่อน้ำในบ้าน และค่าใช้จ่ายในการทำระบบน้ำได้

ข้อต่อ ม.ม.-ข้อต่อ ผ.ผ.-ข้อต่อ ผ.ม.-ข้องอ ม.ม.-ข้องอ ผ.ผ.-ข้องอ ผ.ม.

โดยปกติข้อต่อและข้องอจะต้องต่อกับท่อก่อนถึงจะเชื่อมกับข้อต่อหรืออุปกรณ์ตัวอื่นๆ ได้ แต่สำหรับ

ข้อต่อเกลียวในและเกลียวนอก สามารถเชื่อมข้อต่อและข้องอต่างๆ เข้าด้วยกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ท่อหลายเส้น ทำให้สินค้าอุปกรณ์มีเกลียวเหมาะสำหรับงานประปาและงานสุขภัณฑ์ต่างๆ ด้วยลักษณะ 90 องศาของเกลียวในและเกลียวนอกนั่นเอง แต่หากเทียบกับข้อต่อตรงเกลียวในและข้องอเกลียวใน

ก็คือพวกข้อต่อและข้องอเกลียวสองด้าน จะเป็นสินค้าเฉพาะทางสำหรับบางระบบเท่านั้น นอกจากนี้

ยังมีข้องอ ผ.ม. ซึ่งเหมาะกับการเชื่อมเกลียวในและเกลียวนอกเข้าด้วยกันอีกด้วย

ข้อต่อเกลียวใน ข้องอเกลียวใน ข้อต่อเกลียวนอก ข้องอเกลียวนอก อุปกรณ์เกลียวในอย่างข้อต่อเกลียวในและข้องอเกลียวในนั้น ต้องใช้ควบคู่ไปกับอุปกรณ์เกลียวนอก อุปกรณ์เกลียวเหมาะสำหรับงานพวกงานประปา และงานสุขภัณฑ์ เช่น ต่อก๊อกน้ำประปาหรือต่อสายชำระ นอกจากนี้ยังสามารถปิดข้อต่อเกลียวได้ด้วยพวกฝาครอบมีเกลียวเช่น ฝาครอบเกลียวในและปลั๊กอุดเกลียวนอกอีกด้วย

หัวอุด (ฝาครอบ) เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้กับท่อเพื่อปิดระบบน้ำไม่ให้น้ำรั่วหรือไหลออก นิยมใช้ฝาครอบหรือหัวอุดเพื่อปิดท่อเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อไปขุดพื้นเป็นรอยหรือกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามา

บอลวาล์วสวม บอลวาล์วเกลียว มาในรูปแบบทั้งสวมและเกลียวซึ่งทั้งสองแบบมีไว้ใช้งานที่ต้องใช้การเปิดปิดของน้ำ หากเปรียบเทียบกับสินค้าอุปกรณ์ PVC ทั่วไปแล้ว บอลวาล์วจะมีราคาที่มากกว่าในระดับหนึ่งแต่หากเทียบกับบอลวาล์วเหล็กแล้ว บอลวาล์วPVCก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียว

สี่ตา (ข้อต่อสี่ทาง) เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับงาน DIY งานเกษตร และงานประปาที่ต้องใช้ต่อท่อไปในหลายทิศทาง โดยรวมแล้วอุปกรณ์ข้อต่อสี่ตาจะมาในขนาดเล็กเช่น 4 หุนหรือ 6 หุน

ข้องอสามทาง – สามตาสี่ทาง นิยมใช้ในงาน DIY ภายในบ้าน เช่น การสร้างราวตากผ้า คอกกั้นเด็ก หรือรั้ว PVCชนิดต่างๆ หาซื้อยากในร้านวัสดุก่อสร้าง และยังมีแค่ในขนาดเล็กต่ำกว่าหนึ่งนิ้วเท่านั้น โดยรวมแล้วเป็นข้อต่อที่ไม่ค่อยนิยมใช้งานในการก่อสร้างหรือประปาที่เป็นโครงการขนาดใหญ่

คุณสมบัติพิเศษของข้อต่อชนิดนี้ก็คือ สามารถใช้ต่อระบบท่อไปได้ในหลายทิศทาง สามารถใช้ท่อ PVC จำนวนสามถึงสี่เส้นเพื่อการสร้างงาน DIY ในรูปแบบสามมิติ

สามตาฉาก (สามทาง) เป็นข้อต่อที่นิยมใช้ในหลายงาน ข้อดีของข้อต่อสามตา คือ สามารถใช้เชื่อมท่อได้สามทาง ซึ่งสามารถใช้ประกอบอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นราวตากผ้า คอกเด็ก หรือระบบประปาที่ซับซ้อน ในขณะเดียว ยังสามารถใช้สามตาฉากทำระบบปลูกผักไร้ดิน hydroponics ได้อีกด้วย เพราะข้อต่อตัวนี้เหมาะสำหรับการลำเลียงน้ำไปยังท่อที่ใช้ปลูกผักนั่นเอง

ข้องอ45 – ข้องอฉาก นิยมใช้รองมาจากข้อต่อตรงก็จะเป็นข้องอชนิดต่างๆ ซึ่งข้องอทั่วไปก็จะมีรูปแบบรวมอยู่สองอย่างก็คือ ข้องอ45องศา และข้องอฉาก 90 องศา วิธีการใช้งานก็คือการเชื่อมท่อสองเส้นเข้าด้วยกันแต่ไปในทิศทางองศาที่ต้องการนั่งเอง

ข้อต่อตรง เป็นข้อต่ออุปกรณ์สุดพื้นฐานที่ใช้งานได้หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นประปา DIY หรือ การเกษตร การใช้งานก็คือมีไว้ใช้ต่อท่อสองเส้นเข้าด้วยกันในทางตรง การต่อก็แค่ ‘สวม’ ท่อเข้าไปในข้อต่อที่มีขนาดที่เท่ากัน

อุปกรณ์เชื่อมและมือทำ สำหรับอุปกรณ์บางชนิดที่ไม่เป็นที่นิยมในการใช้งาน เช่น ข้อต่อข้องอขนาด 10″ 12″ จะถูกดัดแปลงโดยการนำท่อพีวีซีขนาดใหญ่มาตัดและเชื่อมเข้าด้วยกัน หรือเรียกอีกอย่างว่า อุปกรณ์มือทำและอุปกรณ์เชื่อม ผลดีคือ โรงงานสามารถผลิตสินค้าออกมาได้ในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ และไม่เป็นที่นิยมในร้านค้าที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับช่าง 

ในประเทศไทย อุตสาหกรรมต่างๆ จะนิยมใช้ท่อพีวีซีและอุปกรณ์ต่อท่อทั้ง 17 ชนิด ในงานก่อสร้างและส่งน้ำ เช่น งานท่อประปา ท่อลำเลียงของเหลว ท่อระบายน้ำทิ้ง การเดินสายไฟ  หรือทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพราะด้วยคุณสมบัติที่มีความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดี  ทนต่อแรงดันน้ำ  ทนต่อการกัดกร่อน  ไม่เป็นฉนวนนำไฟฟ้า แต่ในการเลือกใช้และเลือกซื้อ เราควรเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมรับรอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

ปั๊มบ้านบอกต่อ! กับเกร็ดความรู้เรื่องปั๊มน้ำ และสารพัดวิธีแก้ปัญหาจุกจิกภายในบ้าน เรามีคำตอบให้คุณได้ทุกวัน
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 15 วัน) (งานติดตั้ง 90 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดนักขัตฤกษ์