ถังเก็บไอน้ำ เป็นอุปกรณที่สําคัญที่สุดในระบบไอน้ำ ซึ่งเป็นระบบผลิตพลังงานความร้อนที่มีใช้งานอยู่ทั่วไป ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในสถานประกอบการภาคธุรกิจ ระบบไอน้ําเป็นระบบที่ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณสูงและอาจก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดลอม การจัดการและการบํารุงรักษา เพื่อให้ระบบไอน้ำสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน มลพิษที่ปลอยสู่สิ่งแวดล้อม 

ถังเก็บไอน้ำ เป็นถังที่ใช้ผลิตไอน้ำ ภายในบรรจุด้วยน้ำ และอีกส่วนสำหรับเก็บเก็บไอน้ำ ทำหน้าที่ในการผลิตไอน้ําเพื่อจ่ายไปยังกระบวนการผลิตภายในโรงงานและกิจกรรมตางๆ ภายในอาคาร จําแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ถังเก็บไอน้ำแบบความดันไม่คงที่ เหมาะกับระบบจ่ายไอน้ำที่มีความดันเปลี่ยนแปลงจากภาระไอน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือลดล และถังเก็บไอน้ำแบบความดันคงที่ จะเหมาะกับงานแบบจำเพาะ เช่น น้ำเลี้ยงหม้อไอน้ำ 

โดยถังเก็บไอน้ำส่วนใหญ่จะผลิตมากจากวัสดุเหล็กกล้าเป็นหลัก โดยโครงสร้างจะถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรม และมาตราฐานสากล โดยไอน้ำที่ผลิตออกมาจากถังเก็บไอน้ำ จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นตัวกลางในการผลิตไฟฟ้า ใช้เป็นตัวกลางในการผลิตกำลังทางกล หรือการอบแห้งในงานต่างๆ รวมถึงใช้ในการเป็นความร้อนในการฆ่าเชื้อ ครอบคลุมทุกๆอุตสาหกรรม ตั้งแต่ฝั่งปิโตรเคมี โรงงานการผลิต จนกระทั่งไปถึงในอาคาร และกลุ่มโรงพยาบาลโดยถังเก็บไอน้ำเหล่านี้ ขณะใช้งานต้องมีวิศวกรคอยควบคุมดูแล เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ถังเก็บไอน้ำกำลังทำงาน

โครงสร้างของถังเก็บไอน้ำ จะมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ เตา เตาเป็นที่เผาไหม้ของเชื้อเพลิง ประกอบด้วยอุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิง และห้องเผาไหม้สำหรับเชื้อเพลิงของแข็งส่วนล่างของเตาจะเป็นตะแกรงไฟ ส่วนเชื้อเพลิงเหลว แก๊สและถ่านหินผงจะใช้หัวเผา ส่วนมากเตาและตัวหม้อไอน้ำจะเป็นตัวเดียวกัน ตัวหม้อไอน้ำ เป็นส่วนได้ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้และส่งถ่ายความร้อนนี้ให้กับน้ำซึ่งอยู่ภายในทำให้น้ำกลายเป็นไอ ตัวหม้อไอน้ำประกอบด้วย ท่อทรงกระบอก และท่อน้ำ หรือท่อไฟ ส่วนที่รับความร้อน เรียกว่า ผิวนำความร้อน  และอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของถังเก็บไอน้ำว่า มีความจำเป็นต้องใช้มากน้อยเพียงใด ได้แก่ เครื่องดงไอ สำหรับเพิ่มความร้อนให้ไอน้ำ, อุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิง, อุปกรณ์อุ่นอากาศ, เครื่องเป่าลม, อุปกรณ์ปรุงน้ำป้อนหม้อไอน้ำ, และอุปกรณ์ส่งน้ำป้อนถังไอน้ำ สำหรับถังไอน้ำปัจจุบันส่วนมากมีอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ อีก ได้แก่ ลิ้นนิรภัย, ลิ้นถ่ายน้ำวาล์วต่างๆ , เครื่องมือวัดความดัน, เครื่องมือวัดระดับน้ำและเครื่องขจัดเขม่า เป็นต้น

ระบบไอน้ำเป็นระบบผลิตพลังงานความรอน (ในรูปของไอน้ำ) ที่มีใช้งานอยูทั่วไปทั้งในโรงงาน อุตสาหกรรม กลุ่มโรงแรม และโรงพยาบาล ระบบไอน้ำเป็นระบบที่ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณสูง และอาจก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการและการบํารุงรักษาเพื่อให้ระบบไอน้ำสามารถทํางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการถังเก็บไอน้ำได้อีกด้วย

ปั๊มบ้านบอกต่อ! กับเกร็ดความรู้เรื่องปั๊มน้ำ และสารพัดวิธีแก้ปัญหาจุกจิกภายในบ้าน เรามีคำตอบให้คุณได้ทุกวัน
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 15 วัน) (งานติดตั้ง 90 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดนักขัตฤกษ์