สาเหตุ

 1. น้ำเสียจากแหล่งน้ำเสียจากชุมชนตลาดบ้านพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยรวมทั้งสารไนโตรเจน สารฟอสฟอรัส
 2. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือน้ำปนเปื้อนสารเคมี แร่ โลหะหนักที่เป็นอันตราย สารกัมมันตภาพรังสี สารอินทรีย์ความเข้มข้นสูง และน้ำเสียที่มีค่าความเป็นกรด-เบสเข้มข้น
 3. น้ำเสียจากแหล่งทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากบริเวณที่ไ่ม่มีการหมุนเวียนของน้ำ หรือบริเวณน้ำนิ่ง
 4. น้ำเสียจากการคมนาคมหรือการขนส่งทางน้ำ เช่น การรั่วไหลของน้ำมันจากการขนส่ง
 5. ขั้นตอนระหว่างการบำบัดมีการผสมระหว่างน้ำและอิมัลชินภายในบ่อสำหรับดักไขมัน จึงส่งผลให้ไม่สามารถแยกชั้นออกจากกันได้ อีกทั้งส่งผลต่อบ่อสำหรับเติมอากาศ คือ ไม่สามารถเติมอากาศให้จุลินทรีย์ได้ และส่งผลต่อบ่อสำหรับการตกตะกอน คือ เกิดก๊าซไข่เน่า ซึ่งมีกลิ่นเหม็น

ผลกระทบ

 1. ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำและพืชในน้ำซึ่งเป็นแหล่งอาหารของคนหรือสัตว์ เพราะน้ำเสียทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง
 2. ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของผู้คนจาการดื่มหรือสัมผัสสิ่งปนเปื้อนจากแหล่งน้ำ เช่น ตะกั่ว , แมงกานีส ส่งผลต่อทักษะการพูด ทักษะการเข้าสังคม และการทักษะการเรียนรู้ของเด็ก , สารไนเตรต ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งหรือโรคMethemoglobinemiaจากการเพิ่มขึ้นของระดับ Methemoglobin ในร่างกาย
 3. ส่งผลต่อการประมง การคมนาคมทางน้ำ การขนส่งและเศรษฐกิจ
 4. เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น ท้องเสีย หรืออหิวาตกโรค เป็นต้น
 5. ไม่สามารถใช้น้ำต่อพื้นที่การเกษตรเพราะความเป็นกรด-ด่างในน้ำไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก
 6. ส่งผลต่อการสร้างบรรยากาศโดยรอบ ไม่เหมาะต่อการเข้าใกล้บริเวณแหล่งน้ำเสีย และส่งกลิ่นเหม็น

วิธีการแก้ไข

 1. ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีความสะอาด
 2. ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด
 3. ร่วมกันบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
 4. ร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกวิธี ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ
 5. อุปโภคและบริโภคน้ำที่มีคุณภาพหรือการใช้เครื่องกรองน้ำสำหรับดื่มทุกครั้ง
 6. หลีกเลี่ยงการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีสารปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตราย ลงสู่แหล่งน้ำหรือพื้นถนน

ปั๊มบ้านบอกต่อ! กับเกร็ดความรู้เรื่องปั๊มน้ำ และสารพัดวิธีแก้ปัญหาจุกจิกภายในบ้าน เรามีคำตอบให้คุณได้ทุกวัน
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 15 วัน) (งานติดตั้ง 90 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดนักขัตฤกษ์