ระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งเป็น 3 บ่อ ได้แก่ บ่อสำหรับดักไขมัน บ่อสำหรับเติมอากาศและบ่อสำหรับการตกตะกอนหรือแบ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียประเภทกายภาพและประเภทชีวภาพ

ประเภท

 1. ระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ มีตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียดสำหรับดักขยะ และไหลสู่บ่อดักไขมัน ก่อนปล่อยน้ำเสียสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
 2. ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดยใช้อากาศเช่นActivatedsludge systemมีการเติมอากาศให้จุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย และไหลสู่ถังตกตะกอน ก่อนปล่อยน้ำเสียสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
 3. ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดยไม่ใช้อากาศ เช่น ระบบถังกรองไร้อากาศ , ระบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket

การเลือกใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ควรคำนึงถึง พื้นที่ในการบำบัด , วิธีการดูแลรักษาระบบบำบัด และเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำเสียหลังผ่านขั้นตอนการบำบัด ได้แก่

 1. ค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 5-9
 2. ค่า BOD ไม่เกิน 20-30 มก./ล.
 3. ปริมาณของแข็งประเภทแขวนลอย ไม่เกิน 30-40 มก./ล.
 4. ปริมาณตะกอนหนัก ไม่เกิน 0.5 มก./ล.
 5. ค่าสารละลาย ไม่เกิน 500 มก./ล.
 6. ค่าซัลไฟต์ ไม่เกิน 0.1 มก./ล.
 7. ไนโครเจน TKN ไม่เกิน 20 มก./ล.

ตัวอย่าง 

 1. ระบบบำบัดน้ำเสียโดยอัตโนมัติ
  1. สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติและลดการปรับวาล์วน้ำ(Smart Water Treatment System)
  2. มีระบบ 4G Monitoring ช่วยตรวจสอบการทำงานและคุณภาพของน้ำเสียหลังผ่านขั้นตอนการบำบัด ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา โดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน
  3. สามารถกำจัดไขมันและน้ำมัน ได้สูงสุดร้อยละ 90
  4. สามารถกำจัดของแข็งประเภทแขวนลอยในน้ำ ได้สูงสุดร้อยละ 70.3 และช่วยลดค่า BOD , ค่า COD ประเภทไม่ละลายน้ำ ได้สูงสุดร้อยละ 50
  5. ช่วยเพิ่มออกซิเจนและประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ภายในน้ำ
  6. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ได้สูงสุดร้อยละ 50
 2. ระบบโอโซนหรือระบบรีไซเคิล
  1. ช่วยลดกลิ่นสีและฆ่าเชื้อโรคการเติมก๊าซโอโซนได้สูงสุดร้อยละ 80
  2. มีความมั่นใจในการใช้งาน มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เกิดสารตกค้าง
  3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ได้สูงสุดร้อยละ 50

ปั๊มบ้านบอกต่อ! กับเกร็ดความรู้เรื่องปั๊มน้ำ และสารพัดวิธีแก้ปัญหาจุกจิกภายในบ้าน เรามีคำตอบให้คุณได้ทุกวัน
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 15 วัน) (งานติดตั้ง 90 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดนักขัตฤกษ์