ปั๊มตัดต่อบ่อย ทำไงดี?

บ้านใครมีปัญหาปั๊มน้ำติด ๆ ดับ ๆ ทำงานบ้าง ไม่ยอมทำงานบ้าง หรือในบางครั้งก็ทำงานแบบกระตุกไปเลย หากบ้านใครมีปัญหาตามที่เรากล่าวมานี้ล่ะก็… ให้สันนิษฐานเอาไว้เลยว่า ปั๊มหรือระบบน้ำประปาภายในบ้านนั้นอาจมีการรั่วซึม 

ซึ่งการรั่วซึมของปั๊มน้ำนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ถังแรงดันหรือซีลที่อยู่ภายในปั๊มน้ำนั้นมีการเสื่อมสภาพการใช้งาน ระบบท่อน้ำที่มีการติดตั้งภายในบ้าน หรือ จุดจ่ายน้ำสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในบ้านนั้นมีการแตกร้าวและเสื่อมสภาพการใช้งาน เป็นต้น

ทั้งนี้ นอกจากที่เราจะสังเกตการรั่วซึมจากปั๊มน้ำและจุดจ่ายน้ำต่าง ๆ ภายในบ้านแล้ว เราควรสังเกตการตัดต่อของปั๊มน้ำเวลาใช้งานและไม่ใช้งานด้วย โดยเราสามารถสังเกตและทำการแก้ไขได้ ดังนี้

  1. ปั๊มน้ำตัดต่อตอนไม่มีการใช้งาน

การที่ปั๊มน้ำมีการตัดต่อบ่อย ๆ ในเวลาที่ไม่ได้มีการใช้งาน ให้เราสันนิษฐานเอาไว้เลยว่า ต้องมีน้ำรั่วที่จุดใดจุดหนึ่งภายในปั๊ม ระบบท่อน้ำ หรือจุดจ่ายน้ำสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการติดตั้งภายในบ้าน โดยวิธีการสังเกตว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ให้เราลองปิดวาล์วที่มีการจ่ายน้ำเข้าบ้าน ถ้าหากปั๊มยังไม่หยุดตัดต่ออีก ก็แสดงว่ามีการรั่วซึมที่ตัวปั๊มจริง ๆ 

โดยเราสามารถสังเกตได้โดยการเปิดฝาครอบดูว่ามีน้ำรั่วซึมออกมาจากจุดใดจุดหนึ่งหรือไม่ แต่ถ้าหากเราลองปิดวาล์วแล้วปั๊มหยุดตัดต่อ ก็แสดงว่ามีการรั่วซึมภายในบ้าน โดยจุดที่มักจะพบการรั่วซึมบ่อย ๆ นั่นก็คือ จุดจ่ายน้ำสุขภัณฑ์ต่างๆ เช่น ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายฉีดชำระ ถังชักโครก ฯลฯ โดยถ้าหากเราตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการรั่วซึมที่สุขภัณฑ์ต่าง ๆ เราอาจจะต้องลองหาจุดรั่วซึมโดยการไล่ดูตามเส้นท่อน้ำ 

โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อต่าง ๆ ในกรณีที่บางบ้านนั้นมีการติดตั้งท่อเป็นแบบท่อฝังผนัง เราอาจจะต้องใช้วิธีการสังเกตตามผนังบ้านว่ามีรอยน้ำซึมออกมา หรือ สีทาบ้านนั้นมีการลอกล่อนและปูดบวมออกมาหรือไม่ แต่หากบางบ้านมีการติดตั้งท่อเป็นท่อแบบเหนือฝ้าเพดาน เราอาจจะลองสังเกตบนเพดานว่ามีคราบน้ำที่หยดลงมาจากเพดาน หรือ มีคราบน้ำซึมออกมาจากเพดานเป็นวงกว้างหรือไม่

  1. ปั๊มน้ำตัดต่อตอนใช้งาน

การที่ปั๊มน้ำมีการตัดต่อบ่อย ๆ ในเวลาที่มีการใช้งาน ให้เราสันนิษฐานเอาไว้เลยว่า ถังแรงดันน้ำอาจมีการเสื่อมสภาพ โดยปั๊มน้ำอัตโนมัตินั้นจะมีอยูู่ 2 ประเภทเลย ก็คือ ปั๊มน้ำถังกลม และปั๊มน้ำถังเหลี่ยม โดยภายในถังแรงดันน้ำของปั๊มน้ำถังกลมนั้นจะมีการติดตั้งของอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อเรียกว่า Air Charger (แอร์ ชาร์จเจอร์) หรือ ตัวเติมอากาศ ซึ่งถ้าหากมันมีการเสื่อมสภาพเกิดขึ้น ก็จะส่งผลทำให้ปั๊มน้ำของเรามีอาการกระตุกเกิดขึ้นนั่นเอง

โดยทั่วไปการเปลี่ยนอุปกรณ์ Air Charger ก็จะทำให้ปั๊มน้ำของเรากลับมาใช้งานได้ตามปกติ แต่ในกรณีที่เราไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ชนิดนี้ เราสามารถทำได้โดยการไล่น้ำออกจากถัง โดยเริ่มจากการปิดเบรกเกอร์ก่อน จากนั้นค่อยปิดวาล์วด้านที่น้ำไหลเข้าปั๊ม แล้วจึงค่อยเปิดก๊อกน้ำ โดยเราจะเปิดก๊อกไหนก็ได้ เพราะเราเปิดเพื่อแค่ไล่น้ำให้ไหลออกจนหมด เพื่อเป็นการคลายแรงดัน จากนั้นจึงเปิดจุกถ่ายน้ำที่อยู่ด้านล่างของปั๊มให้น้ำไหลออกมาจนหมดเช่นเดียวกัน และเมื่อน้ำไหลออกหมดแล้ว จึงค่อยปิดจุกกลับเข้าไปตามเดิม ในตอนนี้ถังแรงดันของเราก็จะมีแต่อากาศเพียงอย่างเดียวแล้ว ก็ให้เราเปิดวาล์วให้น้ำเข้าปั๊ม จากนั้นลองเปิดการทำงานของปั๊มดูอีกรอบ แต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เราสามารถใช้งานปั๊มต่อได้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ทางที่ดีที่สุดคือ เราควรหาเวลาเปลี่ยน Air Charger ใหม่ ก็จะทำให้เราสามารถใช้งานปั๊มต่อได้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น

ในส่วนของปั๊มน้ำถังเหลี่ยมนั้นจะไม่มีอุปกรณ์อย่าง Air Charger ติดตั้งอยู่ภายในถังแรงดัน แต่จะมีก๊าซไฮโดรเจนอัดอยู่ภายในถังแทน โดยจะมียางไดอะแฟรมคั่นกลางเอาไว้ระหว่างน้ำกับก๊าซไฮโดรเจน  ทำให้การทำงานของถังแรงดันนี้จะทำงานได้โดยการการบีบอัดของน้ำกับก๊าซไฮโดรเจน จึงทำให้ภายในถังแรงดันน้ำของปั๊มน้ำถังเหลี่ยมนั้นมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (Pressure Stabilized Unit) เอาไว้เพื่อสร้างแรงดันอย่างต่อเนื่อง

โดยการตรวจเช็คว่าปั๊มน้ำถังเหลี่ยมนั้นมีการรั่วซึมหรือไม่นั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการเปิดน้ำเบา ๆ ประมาณ 3 ใน 4 ส่วน  ถ้าปั๊มน้ำทำงานแล้วหยุดลงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แสดงว่าถังแรงดันของเรานั้นยังไม่เสื่อมสภาพ แต่ถ้าหากปั๊มน้ำของเรามีการทำงานถี่ ๆ และมีเสียงตึ๊ก ๆ เกิดขึ้นในระหว่างที่ทำงาน ก็แสดงว่าถังแรงดันมีการรั่วซึม 

ทั้งนี้ เราสามารถตรวจสอบได้โดยการเปิดเครื่อง โดยก่อนที่เราจะเปิดเครื่อง ให้เราทำการปิดเบรกเกอร์ก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วน้ำเข้า และวาล์วน้ำออก หากเราเปิดฝาครอบปั๊มดู เราจะเห็นถังแรงดันหน้าตาคล้ายแคปซูลขนาดใหญ่ ให้เราใช้มือหมุนถังแรงดัน โดยหมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา เพื่อให้แรงดันที่ยังค้างอยู่ ดันน้ำให้ไหลออกมาจนหมด จากนั้นลองยกตัวถังขึ้นมาเขย่า ถ้ายังมีน้ำไหลออกมาอีก ก็ชัดแล้วว่าถังแรงดันของเรานั้นมีการรั่วซึมไปแล้ว โดยเราสามารถตรวจสอบยางไดอะแฟรมด้านในได้อีกเช่นกัน โดยการใช้หลอดยาว ๆ แยงเข้าไปทางรูใต้ถังแรงดัน หากหลอดทะลุไปถึงด้านหัวถัง ก็แสดงว่ายางไดอะแฟรมนั้นก็มีการฉีกขาดเช่นกัน โดยเราสามารถไปหาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อเปลี่ยนใหม่ได้

ทำยังไงดี? ปั๊มน้ำทำงานเอง ทั้งๆ ที่ไม่มีคนใช้งาน!

หลาย ๆ คนคงเคยประสบกับปัญหาที่ปั๊มน้ำที่ติดตั้งภายในบ้านนั้นทำงานทั้งวันทั้งคืน ไม่หยุดพัก ทั้ง ๆ ที่ในบางครั้งเรายังไม่ทันที่จะได้ใช้งานเลยด้วยซ้ำ! โดยการที่ปั๊มน้ำมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ นอกจากที่จะทำให้เราต้องสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์แล้ว อาจส่งผลให้มอเตอร์ของปั๊มน้ำนั้นเกิดการไหม้ได้ เนื่องจากน้ำในถังพักน้ำหมด อีกทั้งยังทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการใช้น้ำและใช้ไฟฟ้าที่มากเกินความจำเป็นอีกด้วย

ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ปั๊มน้ำภายในบ้านของเรานั้นมีการทำงานอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดพักเช่นนี้ อาจเกิดได้จากการที่ระบบน้ำภายในบ้าน หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของปั๊มน้ำนั้นมีการรั่วซึมเกิดขึ้น อย่างเช่น ถังแรงดันผุ หรือ ซีลที่อยู่ภายในปั๊มน้ำนั้นหมดสภาพการใช้งาน เป็นต้น 

ทั้งนี้ เราสามารถทำการแก้ไขได้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา อันเนื่องจากปั๊มน้ำภายในบ้านของเรามีการทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยเราสามารถทำได้โดยการค้นหาหรือสังเกตที่ตัวของปั๊มน้ำและบริเวณโดยรอบของปั๊มน้ำว่ามีการรั่วซึมของน้ำประปาออกมาหรือไม่ ซึ่งถ้าหากปั๊มน้ำนั้นยังอยู่ในสภาพที่ปกติดี เราอาจจะต้องลองไปสังเกตตามจุดอื่น ๆ ภายในบ้านแทน เช่น ท่อต่อน้ำ โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อต่าง ๆ ว่ามีการรั่วซึมของน้ำประปาออกมาหรือไม่ 

หากบางบ้านนั้นมีการติดตั้งท่อเป็นแบบท่อฝังผนัง เราอาจจะต้องใช้วิธีการสังเกตตามผนังบ้านว่ามีรอยน้ำซึมออกมา หรือ สีทาบ้านนั้นมีการลอกล่อนและปูดบวมออกมาหรือไม่ แต่หากบางบ้านมีการติดตั้งท่อเป็นท่อแบบเหนือฝ้าเพดาน เราอาจจะลองสังเกตบนเพดานว่ามีคราบน้ำที่หยดลงมาจากเพดาน หรือ มีคราบน้ำซึมออกมาจากเพดานเป็นวงกว้างหรือไม่ ในขั้นตอนสุดท้าย หากเราทำการตรวจสอบทั้งปั๊มน้ำและท่อตามจุดต่าง ๆ แล้วไม่พบการรั่วซึมใด ๆ เราอาจจะต้องลองไปตรวจสอบที่จุดจ่ายน้ำสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายฉีดชำระ ตลอดจนวาล์วและท่อต่อต่าง ๆ ภายในบ้าน ซึ่งถ้าหากเราพบว่ามีการรั่วซึมมาจากจุดจ่ายน้ำต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ให้เรารีบทำการซ่อมแซมจุดรั่วซึมนั้น ๆ ให้เร็วที่สุด เพื่อที่ปั๊มน้ำภายในบ้านของเรานั้นจะได้กลับมาทำงานได้อย่างปกตินั่นเอง

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์