Water Leak Detector คืออะไร?

Water Leak Detector (วอเตอร์ ลีค ดีเทคเตอร์) คือ ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ โดยมันถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ภายในระบบมีการใช้งานของน้ำควบคู่ไปด้วย เช่น เครื่องปรับอากาศ ท่อน้ำ ถาดน้ำ หรือน้ำที่ไหลมาจากภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ โดย Water Leak Detector จะทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที

โดยหลักการทำงานของ Water Leak Detector นั้นภายในของอุปกรณ์จะมีหัวอิเล็กโทรด พร้อมก้านอิเล็กโทรด จำนวน 2 ก้าน ที่มีการติดตั้งเอาไว้ในตำแหน่งต่ำสุดของระบบ เรียกว่า ตำแหน่งช่องพักน้ำ หรือเรียกอีกอย่างว่า ตำแหน่งท่อน้ำทิ้ง โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีน้ำรั่วซึมภายในระบบจากถังเก็บน้ำ จะทำให้น้ำเหล่านั้นไหลเข้ามารวมกันที่ช่องพักน้ำ ส่งผลให้ก้านอิเล็กโทรดทั้ง 2 ก้านนั้นมีการช็อตถึงกัน โดยจะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ควบคุมการตรวจจับระดับน้ำหรือของเหลวอย่าง Level Control (เลเวล คอนโทรล) มาช่วยในการควบคุม ทำให้ Relay Output (รีเลย์ เอาต์พุต) ของ Level Control นั้นทำงาน อีกทั้งยังสามารถนำเอาหน้าสัมผัสของตัว Level Control ออกมาใช้งานในการต่อเข้ากับการควบคุมไฟหมุนสัญญาณแจ้งเตือน (Rotation Warning Light) เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานได้

Water Leak Detector นั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานและการติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน จึงทำให้ Water Leak Detector นั้นมีอยู่ด้วยกัน 9 ประเภท ดังนี้

  1. การตรวจจับน้ำรั่วซึมเฉพาะที่ (Spot Leak Detection)

เป็นระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำที่เหมาะสำหรับงานทั่ว ๆ ไป โดยนิยมนำมาติดตั้งใต้อ่างน้ำ หรือ จุดที่มีน้ำหยดบ่อย ๆ ภายในบ้านหรืออาคาร มีขั้นตอนในการติดตั้งที่ง่ายดาย เพียงแค่ต่อระบบเข้ากับตัวส่งเสียงเตือนก็เป็นอันเสร็จสิ้น

  1. การตรวจจับน้ำรั่วซึมแบบผสม (Wire and Spot Leak Detection)

เป็นระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ ที่สามารถใช้ได้ทั้งภายในบริเวณที่มีการติดตั้ง และสามารถเลือกตรวจจับแบบเฉพาะที่ได้ เช่น ตรวจจับใต้เครื่องทำความเย็น หรือ ตรวจจับภายในห้องที่มีโอกาสที่น้ำจะรั่วซึมเข้าไปภายในบริเวณ เป็นต้น

  1. การตรวจจับน้ำรั่วซึมแบบบอกระยะทาง

เป็นระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำที่นิยมนำมาใช้ในกรณีที่จุดรั่วซึมนั้นมีความยาว ที่อาจจะทำให้ต้องใช้เวลาในการหามาก โดยระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมแบบบอกระยะทางนี้จะช่วยในการหาระยะทางของจุดที่มีการรั่วซึม โดยการนำมาเทียบกับแผนที่ที่วางสายเซ็นเซอร์เอาไว้ ในการค้นหาจุดที่รั่วซึมได้อย่างรวดเร็ว

  1. การตรวจจับน้ำรั่วซึมสำหรับอาคาร

เป็นระบบที่ใช้ตรวจจับการรั่วซึมของน้ำภายในอาคาร โดยการติดตั้งตู้ควบคุมเอาไว้ที่จุดควบคุม และต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจจับน้ำรั่วซึมในแต่ละชั้นของอาคาร ซึ่งอุปกรณ์ตรวจจับในแต่ละชั้นจะต่อเข้ากับสายเซ็นเซอร์ที่วางไว้รอบ ๆ พื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดน้ำรั่วซึม โดยเมื่ออุปกรณ์มีการตรวจพบการรั่วซึมที่ชั้นใด ระบบก็จะทำการส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ตรวจจับน้ำรั่วซึม และส่งไปยังตู้ควบคุมเพื่อแจ้งไปยัง Building Management System (ระบบบริหารจัดการตึกและอาคาร)

  1. การตรวจจับน้ำรั่วซึมสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก

เป็นระบบที่ใช้ตรวจจับการรั่วซึมของน้ำภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก ติดตั้งโดยการเดินสาย เซ็นเซอร์ไปรอบ ๆ ห้อง หรือจะติดตั้งใต้ตู้อุปกรณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดน้ำรั่วซึมก็ได้เช่นกัน เนื่องจากภายในห้องเซิร์ฟเวอร์นั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก

  1. การตรวจจับน้ำรั่วซึมสำหรับห้อง Data Center (ดาต้า เซ็นเตอร์)

เนื่องจากห้อง Data Center นั้นเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีห้องย่อยอีกหลากหลายห้อง จึงทำให้การติดตั้งระบบการตรวจจับน้ำรั่วซึมสำหรับห้อง Data Center จึงควรแบ่งออกเป็นโซนย่อย ๆ ไปตามแต่ละห้อง หรือจะติดตั้งตามจุดที่คาดว่าน่าจะเกิดการรั่วซึมก็ได้ เช่น ใต้พื้นที่วางแอร์คอนดิชั่นเนอร์ ติดตั้งตามผนังที่ติดกับห้องน้ำ หรือ ติดตั้งใต้ตู้แร็ค (Rack) โดยหากเกิดเหตุการณ์รั่วซึมขึ้นมา ระบบก็จะทำการแจ้งเตือนไปยังตู้ควบคุมที่ห้อง NOC (Network Operation Center) หรือ ห้องที่ติดตั้งอุปกรณ์หลัก

  1. การตรวจจับน้ำรั่วซึมชนิด Remote Access (รีโมท แอ็คเซส)

เป็นระบบที่ใช้ตรวจจับการรรั่วซึมของน้ำรั่วซึม ที่สามารถตรวจสอบการรั่วซึมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งแยกเป็นโซน ๆ ไปได้ เพื่อดูว่าโซนไหนที่มีการรั่วซึมของน้ำเกิดขึ้น

  1. การตรวจจับน้ำมันรั่วซึม (Fuel Leak Detection)

เป็นระบบที่ใช้ตรวจจับการรั่วซึมของน้ำมัน โดยมันมีลักษณะทำงานที่คล้ายกับระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม นิยมนำมาใช้งานในห้องเครื่องยนต์ที่มีโอกาสที่จะมีน้ำรั่วซึม โดยในบางรุ่นของระบบนี้ยังสามารถใช้ร่วมกันกับระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมได้

  1. การตรวจจับน้ำรั่วซึมแบบ Touch Screen (ทัชสกรีน)

เป็นระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำแบบทัชสกรีน โดยมันมีฟีเจอร์ที่พิเศษโดดเด่นเลยก็คือ ฟีเจอร์ระบบสัมผัสสำหรับการติดตั้ง และระบบที่มีการใช้งานระหว่างผู้ใช้งานกับตู้ควบคุม นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถดาวน์โหลดภาพพื้นที่ที่เป็นสถานที่ที่มีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหาตำแหน่งที่เกิดการรั่วซึมของน้ำได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์