มาตรฐานการวางท่อประปาในบ้าน

การวางท่อประปาภายในบ้าน เราจะต้องคำนึงถึงแรงดันของน้ำที่ไหลเข้าและออกจากบ้านของเราว่ามันมีความแรงเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ อีกทั้งเรายังต้องคำนึงถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น หากเราไม่ได้มีการติดตั้งระบบท่อประปาที่ดี มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน

โดยมาตรฐานของการวางท่อประปาภายในบ้านนั้น คือ การติดตั้งระบบท่อประปาที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) เพื่อจ่ายน้ำที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานจากการประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค ไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในบ้านได้ ซึ่งระบบประปาดังกล่าว จะประกอบไปด้วย การจ่ายท่อน้ำประปาหลัก การจ่ายท่อน้ำประปาแยก รวมไปถึงการติดตั้งข้อต่อหรือวาล์วต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อท่อประปา การติดตั้งถังเก็บน้ำประปา การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่อประปา

จากมาตรฐานที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนี้ จึงทำให้มีการกำหนดหลักการในการวางท่อประปา ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. การวางท่อประปาภายในบ้าน

หลักการวางท่อประปาภายในบ้าน ประกอบไปด้วย การจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางท่อประปา อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการติดตั้งถังเก็บน้ำและเครื่องสูบน้ำที่มีความเหมาะสมกับงาน โดยจะต้องทำการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยหลังจากการติดตั้งควรทำการทดสอบและควรทำความสะอาดท่อประปาก่อนที่จะทำการใช้งานจริง และในกรณีที่ต้องการฝังท่อประปาลงระบบใต้ดิน ควรทำการติดตั้งให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยการติดตั้งระบบประปาจะต้องไม่ทำการติดตั้งโดยกีดขวางการใช้สอยของวัสดุอื่น ๆ บริเวณนั้น

  1. การวางท่อประปาภายนอกบ้าน

หลักการวางท่อประปาภายนอกบ้าน ประกอบไปด้วย การจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางท่อประปา โดยจะต้องคำนึงถึงคำแนะนำของผู้ผลิตเป็นหลัก โดยหลังจากการติดตั้งควรทำการทดสอบและทำความสะอาดท่อประปาก่อนที่จะใช้งานจริง และสิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุดในการวางท่อประปาภายนอกบ้านเลย นั่นก็คือ การจัดซ่อมผิวดินหรือพื้นที่บริเวณภายนอกบ้านอื่น ๆ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการติดตั้งระบบท่อประปา

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์