Flow Meter คืออะไร?

Flow Meter (โฟลมิเตอร์) คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการวัดปริมาตร ปริมาณ หรือ อัตราการเคลื่อนที่ของไหล (Fluid) ผ่านท่อหรือราง โดยมันมีความสามารถในการหาค่าพื้นที่หน้าตัด ปริมาตร อีกทั้งยังสามารถเทียบเวลาที่ของไหลนั้นไหลผ่านไปได้อีกด้วย

โดยทั่วไป Flow Meter ที่นิยมนำมาใช้ในการวัดอัตราการไหลของของไหลนั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 6 ชนิด ดังนี้

  1. Positive Displacement Meters

เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบต่อเนื่อง ที่อาศัยหลักการออกแบบทางกล เป็นมิเตอร์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนการวัดอัตราการไหลที่ใช้ปริมาตรเทียบกับเวลา โดยลักษณะการทำงานของโฟลมิเตอร์ชนิดนี้ จะมีการทำงานในลักษณะที่มีการเคลื่อนที่เป็นจังหวะ ซึ่งในแต่ละจังหวะที่มิเตอร์มีการเคลื่อนที่ ก็จะมีอัตราการไหลแบบปริมาตรที่มีค่าที่แน่นอน ที่จะส่งผลให้เกิดสัญญาณพัลส์ขึ้นมา เพื่อใช้ในการนับปริมาตรของการไหลของของไหลนั่นเอง

  1. Oscillatory Flow Meters

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหล ที่มีหลักการทำงานโดยอาศัยการแกว่งของชิ้นส่วนที่อยู่ภายในมอเตอร์ที่เกิดขึ้นจากการไหลของของไหล และเอาสัญญาณที่เกิดขึ้นจากการแกว่งเหล่านั้นไปใช้งานต่าง ๆ

  1. Inferential Meters

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลทางอ้อม ที่อาศัยการคำนวณปริมาตรจากภาชนะที่ถูกลำเรียงผ่านกังหันเป็นหลัก

  1. Differential Pressure Meters

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหล ที่ใช้หลักการของการวัดค่าแรงดันตกคร่อมในการทำงาน โดยใช้สมการความต่อเนื่อง (The Equation of Continuity) และใช้สมการแบร์นูลี (Bernoulli’s Equation) เพื่อนำมาคำนวณหาค่าอัตราการไหลของของไหล

  1. Ultrasonic Flow Meters

เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหล ที่ใช้หลักการวัดความเร็วในการเดินทางของคลื่นมาคำนวณผ่านการไหลของของไหล โดยมีหลักการพื้นฐานในการคำนวณ 3 ส่วน ดังนี้ 1) Doppler Method 2) Time of Flight Method และ 3) Frequency Difference Method โฟลมิเตอร์ชนิดนี้ จึงเหมาะสำหรับวัดของไหลที่อยู่ในรูปแบบเหลว (Liquid) และของไหลที่อยู่ในรูปของไอ (Vapor)

  1. Electromagnetic Flow Meters

เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหล ที่อาศัยหลักการทำงานตามกฎของฟาราเดย์ (Faraday’s Law) โดยเมื่อมีตัวนำวิ่งผ่านหรือตัดผ่านสนามแม่เหล็กของมิเตอร์ ก็จะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อม ที่ส่งผลให้เกิดการแปรเปลี่ยนตามความเร็วของตัวนำนั้น ๆ ซึ่งตัวนำที่ว่านั้นก็คือของไหลนั่นเอง

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์