ระบบประปาหมู่บ้าน คืออะไร? มีกี่รูปแบบ?

น้ำ เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ สัตว์ และพืช ระบบประปาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเรา เนื่องจากระบบประปาจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำที่ไม่สะอาดและไม่มีคุณภาพ ให้สามารถนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้านอื่น ๆ ได้

ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ ระบบประปาหมู่บ้าน กัน

ระบบประปาหมู่บ้าน คือ ระบบผลิตน้ำประปาที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบประปาที่มาจากแหล่งจ่ายน้ำประปาโดยตรง โดยใช้น้ำที่มาจากแหล่งธรรมชาติ นำมาเข้าระบบจนสะอาด และสามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้

โดยรูปแบบของระบบประปาหมู่บ้านนั้น มีอยู่ด้วยกันหลัก ๆ 8 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

  1.  ระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีประมาณ 30 – 50 หลังคาเรือน ใช้สำหรับแหล่งน้ำที่เป็นบ่อน้ำบาดาลที่สามารถให้ปริมาณน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 2.5 ลบ.ม./ชม. มีระบบไฟฟ้ารองรับทั้งแบบ 1 เฟส (220 V) และแบบ 3 เฟส (380 V)

  1. ระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีประมาณ 51 – 120 หลังคาเรือน ใช้สำหรับแหล่งน้ำที่เป็นบ่อน้ำบาดาลที่สามารถให้ปริมาณน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. มีระบบไฟฟ้ารองรับทั้งแบบ 1 เฟส (220 V) และแบบ 3 เฟส (380 V)

  1. ระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีประมาณ 121 – 300 หลังคาเรือน ใช้สำหรับแหล่งน้ำที่เป็นบ่อน้ำบาดาลที่สามารถให้ปริมาณน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม. มีระบบไฟฟ้ารองรับทั้งแบบ 1 เฟส (220 V) และแบบ 3 เฟส (380 V)

  1. ระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีประมาณ 301 – 700 หลังคาเรือน ใช้สำหรับแหล่งน้ำที่เป็นบ่อน้ำบาดาลที่สามารถให้ปริมาณน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม./ชม. มีระบบไฟฟ้ารองรับแบบ 3 เฟส (380 V)

  1. ระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีประมาณ 51 – 120 หลังคาเรือน ใช้สำหรับแหล่งน้ำแบบผิวดิน เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ห้วย หนอง คลอง และบึง โดยต้องมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. มีระบบไฟฟ้ารองรับทั้งแบบ 1 เฟส (220 V) และแบบ 3 เฟส (380 V)

  1. ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีประมาณ 121 – 300 หลังคาเรือน ใช้สำหรับแหล่งน้ำแบบผิวดิน โดยต้องมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม. มีระบบไฟฟ้ารองรับทั้งแบบ 1 เฟส (220 V) และแบบ 3 เฟส (380 V)

  1. ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีประมาณ 301 – 700 หลังคาเรือน ใช้สำหรับแหล่งน้ำแบบผิวดิน โดยต้องมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม./ชม. มีระบบไฟฟ้ารองรับแบบ 3 เฟส (380 V)

  1. ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีประมาณ 701 – 1,300 หลังคาเรือน ใช้สำหรับแหล่งน้ำแบบผิวดิน โดยต้องมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./ชม. มีระบบไฟฟ้ารองรับแบบ 3 เฟส (380 V)

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์