ระบบผลิตน้ำประปา คืออะไร? มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

น้ำ เป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ สัตว์ และพืช สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนต้องการน้ำในการดำรงชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น แต่นอกจากที่น้ำจะจำเป็นสำหรับการอุปโภคและบริโภคของสิ่งมีชีวิตแล้ว น้ำยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การประมง เกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง และงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ระบบผลิตน้ำประปา คือ การนำน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติอย่างห้วย, หนอง, คลอง และบึง นำมาเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพ ซึ่งน้ำที่ได้จะสามารถนำไปใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมได้

ซึ่งขั้นตอนของระบบผลิตน้ำประปามีด้วยกัน ดังนี้

  1. สูบน้ำมาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

โดยการสูบน้ำผิวดินหรือน้ำดิบมาจากแหล่งน้ำในธรรมชาติ หรือ แหล่งน้ำอื่น ๆ ที่มีอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งน้ำเหล่านี้จะมีความขุ่นจากตะกอนหิน ดิน ทราย สารแขวนลอย และสารละลายต่าง ๆ รวมถึงโลหะหนักเจือปนอยู่

  1. ใช้สารเคมีเพื่อทำให้น้ำตกตะกอน

เนื่องจากน้ำดิบที่ได้มาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติจะมีความสกปรกจากตะกอนหิน ดิน ทราย สารแขวนลอย และสารละลายอื่น ๆ ปะปนอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีอย่างสารส้มหรือปูนขาว เติมลงไปในน้ำดิบที่ได้มาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการทำให้น้ำดิบตกตะกอน และยังเป็นการปรับค่าความเป็นกรด – ด่างของน้ำอีกด้วย

  1. นำน้ำที่ได้มาใส่ในถังตกตะกอน

หลังจากเติมสารเคมีเพื่อช่วยตกตะกอนแล้ว ก็จะนำน้ำที่ได้ส่งมายังถังตกตะกอน เพื่อทำการตกตะกอนน้ำอีกครั้ง ถังตกตะกอนได้ช่วยให้ตะกอนที่ยังหลงเหลืออยู่ในน้ำจะจมลงไปอยู่ด้านล่าง และน้ำที่สะอาดจะลอยขึ้นมาอยู่ด้านบน

  1. นำน้ำเข้าสู่ระบบการกรอง

นำน้ำที่ผ่านถังตกตะกอนมาเข้าสู่ระบบการกรองอีกครั้ง เพื่อเป็นการกำจัดตะกอนหรือสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กมาก ๆ อีกครั้ง โดยส่วนใหญ่นิยมกรองผ่านทรายกรองและกรวดกรอง เพื่อให้น้ำมีความใสสะอาดมากยิ่งขึ้น

  1. นำน้ำที่ได้มาผ่านการฆ่าเชื้อ

หลังจากที่ได้น้ำที่มีความใสสะอาดแล้วจากระบบกรองน้ำแล้ว จะนำน้ำที่ได้มาเติมคลอรีนลงไป เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในน้ำ ซึ่งปริมาณคลอรีนที่เติมลงไปจะเป็นปริมาณที่เหมาะสม จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย 

  1. ตรวจสอบคุณภาพของน้ำ

นำน้ำที่ผ่านระบบการกรองทั้งหมด มาตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง ก่อนจะนำน้ำจ่ายออกไปให้ประชาชนอุปโภคและบริโภค

  1. ปล่อยน้ำจากถังเก็บน้ำขนาดสูง

ปล่อยน้ำที่ผ่านการกรองและตรวจสอบคุณภาพให้เข้าสู่ระบบท่อภายใน เพื่อที่จะได้เพิ่มแรงดันในการจ่ายน้ำออกไปสู่ประชาชนเพื่อการอุปโภคบริโภคในชุมชน

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์