Water Hammer เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดโมเมนตัมกับน้ำภายในท่อ ทำให้น้ำถูกเปลี่ยนไปให้กลายเป็นแรงดันที่ไปกระแทกกับระบบต่าง ๆ ภายในท่อ ส่งผลให้เกิดความเสียหายได้