โซลินอยด์วาล์ว เป็นวาล์วชนิดหนึ่งที่ควบคุมทิศทางลมด้วยการทำงานของคอยล์แม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อเหนี่ยวนำเดือยวาล์วให้เกิดการเคลื่อนที่ จนสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการไหลของลมอัด

โซลินอยด์วาล์วถูกใช้ทุกที่ ที่ต้องควบคุมการไหลของของเหลวโดยอัตโนมัติ โดยส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและควบคุมวาล์ว

Solenoid Valve (โซลินอยด์วาล์ว) เป็นอุปกรณ์ใช้ในการควบคุมการไหลของของเหลวชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำ อากาศ หรือ ก๊าช โดยวาล์วชนิดนี้จะมีส่วนประกอบที่ถูกเพิ่มขึ้นมาคือ ขดลวดพันแม่เหล็ก