ระบบประปาหมู่บ้าน คือ ระบบผลิตน้ำประปาที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบประปาที่มาจากแหล่งจ่ายน้ำประปาโดยตรง โดยใช้น้ำที่มาจากแหล่งธรรมชาติ นำมาเข้าระบบจนสะอาด และสามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้