การดูแลตู้ปลาให้สะอาดอยู่เสมอ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่เลี้ยงปลา ดังนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องใส่ใจในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในตู้ปลาให้เหมาะสมกับปลาที่นำมาเลี้ยง