เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำทิ้ง ปัญหานี้มีวิธีที่แก้ไขได้อย่างง่ายดาย และยังต้องหมั่นทำความสะอาดตัวกรองสิ่งสกปรกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสื้อจะได้ผ้าสะอาดอยู่เสมอ