วิธีไล่ตุ๊กแกออกจากบ้าน มีหลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่ทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วก็คือ วิธีการใช้น้ำฉีดไล่ แต่ควรระวังที่จะไม่ให้ตุ๊กแกกระโดดมาเกาะที่ตัว