ลูกลอย เป็นส่วนประกอบของแทงค์น้ำเปิดปิดน้ำโดยอัตโนมัติ ถ้าเสียจะทำให้น้ำล้นจากถังเก็บน้ำได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเองได้ง่าย ๆ

การเปลี่ยนลูกลอยถังเก็บน้ำนั้นมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก เราทุกคนสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์ 2. ปิดมิเตอร์น้ำประปาในบ้าน 3. ติดตั้งลูกลอยใหม่ 4. ทดสอบการใช้งาน