วิธีกำจัดเชื้อราบนผนังไม่ให้เกิดซ้ำ เพื่อสุขภาพปอดของผู้อาศัย และยังช่วยให้บ้านสะอาดดูดี และไม่เสื่อมโทรมไว