วาล์ว ไม่ได้มีเพียงวาล์วน้ำที่เราพบเห็นตามบ้านของเราเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายชนิด หลายรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน วันนี้ชวนมาทำความรู้จักกับวาล์วเพื่อนำไปประกอบการเลือกใช้งานได้